Bazilika svätého Benedikta a benediktínskehy kláštor v Hronskom Beňadiku z 11. storočia sa nachádzajú v strednej časti Slovenska v okrese Žarnovica v mieste známom ako tzv. Slovenská brána.

Bazilika sv. Benedika patrí k najmonumentálnejším chrámom na Slovensku.Bazilika sv. Benedika patrí k najmonumentálnejším chrámom na Slovensku.

Jedným z výsledkov bojov uhorského kráľa Šalamúna a vojvodu Gejzu bolo práve založenie tohto kláštora na dôležitej križovatke obchodných ciest. V miestach Slovenskej brány sa totiž spájali cesty z juhu s cestami vedúcimi zo západu na východ krajiny. Nový benediktínsky kláštor, ktorý založil vojvoda Gejza podporovaný pápežskou kúriou a uhorskými biskupmi, tak zaujímal významnú strategickú polohu. V súčasnosti predstavuje tento historický skvost veľmi dobre dostupný a mimoriadne zaujímavý cieľ na spoznávací výlet.

Bazilika sv. Benedikta patrí k veľmi prakticky dostupným cieľom. Hronský Beňadik sa totiž nachádza v blízkosti diaľnice, ktorou sa sem rýchlo dopravíte. Príliš dlho to netrvá ani kombináciou autobusovej a železničnej prepravy. Samozrejme, ak práve nebývate v najodľahlejších častiach Slovenska. Ak sa autom presúvate Slovenskom a máte trochu času nazvyš, oplatí sa túto krátku odbočku spojenú s návštevou bývalého benediktínskeho opátsva absolvovať.

Samotný chrám a kláštor nájdete v Hronskom Beňadiku veľmi ľahko. Nachádza sa v centre obce. Zaparkovať sa nám podarilo bezplatne v blízkosti baziliky na menšom parkovisku neďaleko vlakovej stanice. Zakrátko už sme stáli pred mohutnou stavbou chrámu, ktorú by sme zaradili k najpôsobivejším vrámci Slovenska. Mimochodom tento chrám bol uznaný bazilikou v roku 2019 pápežom Františkom.

Návštevník tu môže absolvovať prehliadku formou menšieho, alebo väčšieho okruhu. Vybrali sme si väčší okruh, ktorého súčasťou bolo sprevádzanie so zaujímavým výkladom. Prejsť je týmto spôsobom možné interiér baziliky, opátstvo, kaplnku Kristovej krvi s vzácnou relikviou a mimoriadne atraktívnou sýpkou na obilie.

Okrem baziliky na nás urobila dojem predovšetkým sýpka. Ide o pomerne veľkú budovu s dômyselným systémom skladovania obilnín. Počas sprevádzania sa dozviete mnohé o živote benediktínov. Okrem iného navštívite i izbu kde prebývali samotní opáti. Zaujala nás i minimalisticky zariadená izba, v ktorej mnísi praktizovali tvrdý pôst. V samotnej bazilike patrí k nahodnotnejším a najpôsobivejším artefaktom hlavný oltár.

Návšteva Baziliky sv. Benedikta a benediktínskeho kláštora je povinnou jazdou pri spoznávaní histórie Slovenska. Návštevu vrelo odporúčame. Vďaka dobrej dostupnosti sa táto pamiatka hodí na výlet pre všetkých turistov, predovšetkým rodiny s deťmi, ale aj dôchodcov. Najmenšie deti možno nezaujme samotný výklad, ktorý deti často nudí, no prehliadka interiéru by ich baviť mohla. Ak by ste chceli podniknúť niečo aktívnejšie, môžete spojiť návštevu baziliky s výletom na vyhliadkovú vežu Háj, ktorú nájdete nad Novou Baňou.