Strmá cesta je oficiálny názov možno menej známej tréningovej uličky v Bratislave. Za jedným z troch nápadných panelákov v blízkosti električkového tunela pri Dunaji sa nachádza nenápadný vchod na schody, ktoré vedú až na úroveň Bratislavského hradu - hrad sa nachádza niekoľko sto metrov od ústia schodov.

Schody na Hrad - záver prvej tretinySchody na Hrad - záver prvej tretiny. Po strmšej časti tvorenej kovovými schodmi nasleduje znova voľnejšie stúpanie.

Bežecká história týchto schodov siaha údajne až do čias tréningu našich vysokohorských lezcov. Ak sa chcel niekto vydať na expedíciu, musel zvládnuť aspoň desať opakovaní týchto schodov. Toľko vravia legendy a pamätníci.

Tréning na schodoch aj večer po práci

Dnes sú schody ideálnym tréningovým priestorom bežcov v rovinatých bratislavských reáliách. Najmä ak je pomenej času na tréning, keďže sú dobre dostupné. Prevýšenie smerom hore je 40 m a dĺžka trasy jednosmerne je 300 m. Schody na hrad tak umožňujú slušný fyzický tréning a tréning psychickej výdrže - keďže ide o opakovania po rovnakej trase, čo je vcelku monotónne. Trasa je v prevažnej miere dobre osvetlená pouličnými lampami, čo umožňuje tréning večer, napríklad po práci. Dá sa povedať, že trasa je bezpečná, schody sú v dobrom stave a okolité domy obývané, čo zvyšuje pocit bezpečia.

Schody na hrad - záver tretej častiSchody na hrad - záver tretej časti. Spätný pohľad na prebehnutú najstrmšiu časť.

Krátky úsek hornej časti je večer tmavší, preto je možné doporučiť čelovku. Výskyt chodcov je tu minimálny, a tak môžete schuti trénovať. Niekedy si sem zvyknú sadnúť zamilované páriky, ktoré vás možno pri vašom výkone povzbudia.

Parametre schodov

  • stúpanie - 40 m (merané od prechodu pre chodcov pri vrchnom paneláku)
  • dĺžka výstupu - 300 m