Hrebeň Vápennej mnohí poznajú, pretože po jeho veľkej časti vedie červená turistická značka. Predstavujú ho pekné, exponované pasáže, pričom v lete ním vedie chodníček uprostred vysokej pŕhľavy. Červená značka sa na hrebeň Vápennej napája v mieste vrcholu. Ako však vyzerá celý hrebeň tiahnuci sa od Malej Vápennej?

Skalný masív vedúci k vrcholuSkalný masív vedúci k vrcholu. Pri pohľade od Sološnice nič nenasvedčuje, že na juhu Vápennej sú takéto skalné steny.

Už zo Sološnice si možno všimnúť skalné zrázy na západnej strane Vápennej. Tadiaľ vedie hrebeň. Ak z dediny vystúpame do sedielkapod Malou Vápennou, ocitneme sa priamo na hrebeni. Týmto miesto prechádza červená značka. Nevystupuje však ďalej na hrebeň, ale Vápennú dlhým traverzom križuje po lesnej ceste, ktorá sa neskôr zúži na chodník a na hrebeň sa napojí znovu až priamo na vrchole.

Od sedielka napravo sa nachádza západný okraj hrebeňa Vápennej. Táto časť by bola vcelku nevýrazná, no zaujímavou ju tvorí práve jej skalnatý hrebeň. Z neho sú pekné, ďaleké výhľady na všetky strany okrem severu. Na tejto strane totiž rastie vysoký, bukový les. Tunajší výhľad je označený i v turistických mapách, hoci značka sem nevedie. Toto miesto by sa dalo považovať za začiatok najkrajšej časti hrebeňa Vápenných. Hrebeň sa však v skutočnosti tiahne zdola od Sološnickej doliny až po Mesačnú lúku. Stúpanie zo Sološnickej doliny do sedielka pod Malou Vápennou predstavuje poctivý strmák.

Výhľady z Malej Vápennej na južné zrázy VápennejVýhľady na zrázy Malej Vápennej. Na týchto skalách v minulosti panoval čulý lezecký ruch. Dnes je tu lezenie zakázané.

Z Malej Vápennej je dobre pozorovateľný úsek strmých, skalných zrázov na juhu Vápennej. Sú niekoľko desiatok metrov vysoké a celkom pôsobivé. Kedysi to bol populárny cieľ lezcov. Dnes je tu lezenie zakázané. Skaly sú navyše dosť rozlámané a hrozí nebezpečenstvo pádu skál. O rozlámanosti svedčí rozsiahle sutinovisko pod skalami. Hrebeň Vápennej vedie práve po hrane týchto skál. Vstup naň leží vo vysokom stupni ochrany a je zakázaný, na čo upozorňujú značky kúsok nad sedielkom medzi Vápennými. Hrebeň z tohto miesta strmo stúpa ku skalám. Chodník vedie zo sedielka i popod túto skalnú bariéru. Chodník je zrejme pozostatok lezeckých čias, no v doline pod skalami je viacero jaskýň, preto ho možno využívajú i jaskyniari.

Hlavný hrebeň Vápennej čoskoro dosahuje prvé, strmé, vápencové skaly. Nazvať by sa dali pracovne ako Sološnické ihly. Je z nich pekný pohľad na skalnatý hrebeň tiahnuci sa od západného okraja hrebeňa Vápenných, ale aj na široké okolie. Všimnúť si možno obrovské skaly spadajúce z hrebeňa Vápennej. Sú čoraz bližšie.

Hrebeňom k vrcholuHrebeňom k vrcholu. V pozadí vpravo sú badateľné komíny rohožníckej cementárne.

Nasleduje niekoľko podobných skalných pasáži, na malokarpatské pomery sú to vcelku exponované miesta. Potom sa terén trochu položí. Skaly sa miešajú s lesíkom a lúčkami. Sem tam hrebeň dovolí pohľad na obrovské skalné masívy. Niečo také je v Malých Karpatoch pomerne nevídané. Za lezeckých čias sa tu istotne dalo dobre potrénovať.

Na jednej z hrebeňových lúčok sa nachádza pomníček tvorený menšou, obdĺžnikovou, kamennou doskou s nápisom „Ivanko“. Miesto niekto vybral zámerne, pretože sú z neho krásne výhľady a je situované priamo nad hrebeňovou priepasťou. Čoskoro nad týmto miestom sa objaví tzv. ,,stará červená značka". Nie je celkom isté ako viedla. Ale zjavne kopírovala oveľa väčšiu časť hrebeňa, ako je tomu v súčasnosti.

PomníčekPomníček. Jedno obzvlášť pokojné miesto hrebeňa Vápennej s výhľadom si niekto vybral na zbudovanie tohto pomníčka.

Na jednom zo stromov na hrebeni je badateľná zašlá, červená značka. Chodník je tu dobre znateľný. Čo však upúta ešte viac, je obrovský skalný val z navŕšených kameňov, niečo ako múr. Nachádza sa kúsok pod hrebeňom, na južnej strane. Tiahne sa stovky metrov až pod vrchol a zrejme aj ďalej. Nie je vôbec isté, na čo mohol slúžiť, ani kto ho vybudoval. Vyzerá ako hrana niekdajšej horskej cesty. Tá je stále dobre viditeľná. Tieto časti hrebeňa sú takmer celé ukryté v lese. Hrebeň už nie je až tak exponovaný. A plynule prechádza hlavným vrcholom Vápennej. Tu sa nachádza niekdajší signalizačný stĺp vojenského, letiska Kuchyňa, kde bola zbudovaná vyhliadková plošinka, nesúca slovenskú vlajku. Okrem výhľadov na všetky svetové strany z nej dobre vidno celý hrebeň Vápennej.

Vápenná - vrcholVápenná - vrchol. Tu sa spája niekdajšia a súčasná červená značka.

Hrebeň Vápennej pokračuje ďalej po červenej turistickej značke, až na Mesačnú lúku. Je to technickejší úsek v trvaní 15-20 minút pochodu. Obdivovať je stále čo. Výhľady sú na všetky strany okrem severu, kde tomu bráni les. V týchto miestach sa nachádza mnoho romantických zastávok, kde je pôžitok na chvíľku posedieť. Hrebeňový chodníček je v lete lemovaný žihľavou. Je to však zaujímavý, vysokohorský druh, ktorý až tak nepŕhlí.

Dôstojným záverom hrebeňa Malej Vápennej a Vápennej je Mesačná lúka. Miesto s prameňom, ktorý je však v menšej výdatnosti a v lete ho môžete nájsť vyschnutý. Prameň ľahko nájdete v charakteristickej búdke, ktorá ho chráni. Voda v ňom je však stojatá, čo je nebezpečné, najmä v čase menšej výdatnosti prameňa. Búdka sa nachádza pod minilesíkom, priamo na turistickej značke. Mesačná lúka je miesto vhodné na odpočinok, predstavuje ju pekná, horská lúčka. Je príjemné občerstviť sa tu a zhodnotiť prechod Vápennej.

Večerné výhľady z vrcholu VápennejVečerné výhľady z vrcholu Vápennej. Pohľad na všetky svetové strany je čarovný. Výhľad z Vápennej je pre mnohých najkrajším v Malých Karpatoch.

Čo si pozrieť v okolí Vápennej?

  • Vysoká - druhá najvyššia malokarpatská sedemstovka, rozhodne stojí za výstup.
  • Taricové skaly - pekné skalky s výhľadom v hlavnom hrebeni Malých Karpát, ktoré dostali názov podľa taríc - špecifických kvietkov
  • Plavecký hrad - hrad, týčiaci sa nad Borskou nížinou, je veľmi fotogenický a sú z neho rovnako pekné výhľady, hore ste behom trištvrte hodinky.
  • Bobria hrádza Kuchyňa - mimoriadne populárna visutá lávka nad hladinou vodnej nádrže v Kuchyni, slúžia ako miesto relaxačných prechádzok
  • Záruby - najvyšší bod Malých Karpát, neoplýva výhľadmi, ale prechod ich hrebeňom od Havranice až ku hradu Ostrý Kameň je čarovný.
  • Tri Kríže - málo známa lokalita nad Pernekom, je to čosi ako pútnické miesto s výhľadmi na ďaleký horizont
  • Vodná nádrž Lozorno - autentická vodná plocha, absolútne bez komercie, veľmi príjemné miesto na relax za hociktorého ročného obdobia
  • Červený domček pri obci Lozorno - domček učupený v lesoch nad Lozornom, kde si môžete vyraziť niečo opiecť.

Ubytovanie v oblasti Sološnice

Booking.com

Fotografie z hrebeňa Malej Vápennej a Vápennej