Všeobecne o ich existencii tuší len málokto, no v bukových lesoch v okolí malokarpatského vrcholu Kamzík na tieto objekty z mohutného betónu narazíte čoraz jednoduchšie. Nadšenci ich totiž postupne začali sprístupňovať verejnosti. Reč je o delostreleckých Kavernách z I. svetovej vojny. Celkovo je ich v oblasti Bratislavy viac ako 3 desiatky. Na niektoré z nich upozorňujú aj priľahlé plošiny, na ktorých boli situované samotné delá. Dodnes sú tieto úpravy v teréne dobre viditeľné.

Vchod do kavernyVchod do kaverny. Tento vchod bol vyhrabaný spod nánosu zeminy. Z fotky je zrejmé, že kaverna je vsadená do skalného podložia.

Malokarpatské kaverny sú ďalšou z dobre ,,skrytých" atraktivít tohto miniatúrneho pohoria. Je ich tu situované pomerne veľké množstvo. Nečudo, mali chrániť dôležité mesto. Dnes mnohé z nich takmer nevidno v okolitom teréne a pripomínajú záhadné vchody do podzemia. V skutočnosti však boli vytvorené na podporu obsluhy tunajších palebných delostreleckých postov a uskladnenie munície.

ČudoČudo. Baňa? Kanál? Nie! Vstup do delostreleckej kaverny.

V roku 1914 sa ruská armáda dostala hlboko na západ a tým vznikla hrozba, že sa jej vojsku podarí preniknúť ešte ďalej do Rakúsko-Uhorska a na Moravu. Ohrozené boli mestá ako Bratislava a Budapešť. Velenie rakúsko-uhorskej armády sa rozhodlo realizovať obranu Bratislavy práve formou delostreleckých postavení umiestnených na vyvýšených pozíciách v Malých Karpatoch. Bol z nich výborný výhľad na situáciu na okolitej nížine a tak mohli paľbou účinne podporiť vojská bojujúce na týchto pozíciách.

Sem by ste nechceli spadnúťSem by ste nechceli spadnúť. Núdzové východy z kaverien sú široké na dospelého muža. Vybavené sú stupačkami.

Podobne ako bunkre vojenského opevnenia Bratislavy z obdobia krátko pred II. svetovou vojnou ani kaverny neovplyvnili reálne boje, nakoľko ruské vojská boli vytlačené na východ Nemcami, skôr boje o Bratislavu vôbec stihli prepuknúť.

V oblasti Kamzíka sme lokalizovali desať objektov delostreleckých kavern. Majú veľmi podobný vzhľad a podľa všetkého sú stále navštevované. Či už záujemcami o netradičnú prechádzku, nadšencami vojenskej histórie, alebo bezdomovcami, po ktorých sme v niektorých kavernách našli stopy.

Interiér kavernyInteriér kaverny. Takto vyzerá vstupná chodba jednej zo zachránených kavern.

Kaverny v tejto oblasti sú zväčša charakteristické vstupnou oblúkovou klenbou, ktorá úplne, alebo čiastočne vyčnieva z lesného terénu. Za týmto vstupom sa nachádza kratšia chodba, ktorá sa zatáča do vnútorných priestorov kaverny. Na vstupnú chodbu sa kolmo napája štvorcová, komínovitá, zvislá chodba - núdzový východ - vybavená oceľovými stupačkami. Rozmery mala na telo dospelého chlapa. Tento otvor bol u množstva kaverien zahádzaný konármi stromov z dôvodu zmenšenia rizika pádu náhodných okoloidúcich. Niektoré vstupné otvory boli taktiež uzatvorené oceľovou mrežou.

BezpečnosťBezpečnosť. Pri rekonštrukcii kavern bola zohľadnená i bezpečnosť pohybu v ich okolí a interiéri. U neobnovených kaverien, je riziko úrazu vyššie. Pri ich prieskume buďte opatrní.

Do jednej z kavern sme vliezli. Zaujímavý pocit. Kaverna pôsobila dojmom, že by sa mohla zrútiť, najmä hlbšie v jej útrobách, kde to vyzeralo, že bola iba nahrubo ,,vyrúbaná" do skalného podložia. Navyše kaverna bola riadne temná, plná lístia a poriadne vlhká. Nebolo isté, čo je ,,pod nohami". Kaverny údajne neboli všetky kompletne dokončené - z toho dôvodu hrubé vytesanie do skaly niektorých z nich. Bol to dôseldok nedostatku času pri budovaní palpostov. Odporúčame radšej navštíviť niektorú zo sprístupnených kavern.

Útroby kaverny v pôvodnom staveÚtroby kaverny v pôvodnom stave. Väčšina kavern je v súčasnosti v takýchto podmienkach.

Kaverny pri lanovke - revitalizované objekty

Prvá skupina kavern sa nachádza neďaleko vrchnej stanice lanovky na Kamzíku - spolu 5 objektov. Konkrétne úplne prvá, stále zavalená, sa nachádza na pravej strane chodníka vedúcom popri cyklistickej zjazdovej trati Rohatka. Chodník vedie až dole na Železnú studienku a nie je turisticky preznačený. Ďalšie kaverny sú nižšie dole, ľahko dostupné po rovnakom chodníku. Cesta k nim trvá od stanice lanovky približne 5-10 minút. Tunajšie kaverny sú, okrem jednej sprístupnené verejnosti. Objekty sú rekonštruované a dobre zabezpečené. Nemali by ste sa tu zraniť, pretože aj núdzové východy, pripomínajúce klasický kanál, sú zabezpečené poklopmi.

Prístup iba so sprievodcomPrístup iba so sprievodcom. Do kavern pri stanici lanovky na Kamzíku sa dostanete iba so sprievodcom.

Tieto kaverny majú vstup zabezpečený mrežou a prístupné sú cez víkendy vrátane odborného výkladu. Spravuje ich občianske združenie Bunkre. Kaverny pri lanovke dokonale dokumentujú stav objektov v čase ich reálnej použiteľnosti. Chýbajú len delá. Prechádzku sem si môžete osviežiť aj cvičením na množstve športových prvkoch postavených priamo v okolí chodníka. Poslúžia najmä bežcom. Okrem toho je tu množstvo pekných drevených lavičiek z masívnych trámov.

Obnova okolia kavernObnova okolia kavern. V okolí kavern pri hornej stanici lanovky boli vybudované pekné lavičky.

Kaverny pri Klepáči - Kaverny Železnej studienky

Trochu dobrodružnejší prieskum poskytujú kaverny pri Klepáči. Nie sú zrekonštruované a ich hľadanie je trochu zložitejšie a vyžaduje sledovanie bezprostredného okolia. Kaverny sa nachádzajú neďaleko žltej turistickej značky, z ktorej je potrebné odbočiť smerom do doprava na lesnú cestu. Kaverny nie sú zabezpečené, tak pri prieskume buďte obozretní, najmä, čo sa týka únikových východov, do ktorých je možné spadnúť. V čase našej návštevy však boli prekryté konármi a dostatočne zreteľné.

Kaverna pri KlepáčiKaverna pri Klepáči. Kaverny pri Klepáči sú ponechané napospas svojmu osudu.

Kaverny pri Americkej lúke

Kaverny pri Americkej lúke sú spolu štyri, sú nesanované, niktoré opatrené mrežou a našli sme v nich pozostatky ,,výbavy" zrejme po bezdomovcoch. V okolí jednej z kavern sa nachádzali aj trosky pripomínajúce vrak hrdzavý vrak auta. V oblasti týchto kavern sú veľmi dobre badateľné práve delostrelecké platformy - ploché miesta v teréne.

Kaverna v oblasti Americkej lúkyKaverna v oblasti Americkej lúky. Kaverny v tejto lokalite sú pomerne rozpadnuté. Táto je ,,opatrená" mrežou.

Ku kavernám sa dostanete najjednoduchšie, tak, že budete stúpať od kavern pri Klepáči smerom k Americkej lúke. Ležia na logickej linke v podstae na lesnom hrebeni. Hľadajú sa ťažšie, sú málo zreteľné. Druhou možnosťou je, zísť k nim z Americkej lúky. Tá sa nachádza na červenej značke vedúcej na Kamzík. Prístup ku kavernám je po lesných cestách, až na záverečný úsek - lesný hrebeň.

Ďalší z mnohých vchodov Ďalší z mnohých vchodov. Tento vchod resp. núdzový východ je nezabezpečený.

Fotografie kavern v oblasti Kamzíka a Železnej studničky