Vrak lietadla Heinkel He 111 pod vrcholom Vysokej možno zaradiť medzi najzaujímavejšie kuriozity v oblasti Bratislavy a Malých Karpát. Nachádza sa tesne pod vrcholom malokarpatskej sedemstovky Vysoká, na hranici rezervácie Vysoká. Zároveň zvyšky tohto veľmi dobre známeho nemeckého lietadla z obdobia druhej svetovej vojny vytvárajú časť mozaiky dokumentujúcej prítomnosť Luftwaffe na území Slovenska.

V spomenutom období totiž nemecké letectvo využívalo práve letisko pri Kuchyni. Bolo známe pod názvom Nový dvor. K tejto leteckej tragédii došlo začiatkom januára 1945 z dosiaľ nezistených príčin. Zahynuli pri nej takmer všetci členovia posádky Heinkla okrem pilota. Dnes sa v ťažko prístupnom teréne nachádzajú posledné trosky lietadla v podobe niekoľkých duralových plechov. Miesto je označené drevenou pietnou tabuľkou, pripomínajúcou mená obetí.

Z mohutného lietadla zostali len drobné zvyšky.Trosky Heinkla 111 pod Vysokou. Z mohutného lietadla zostali len drobné zvyšky.

Ako sa dostať na začiatok túry a kde zaparkovať?

Ak by ste si chceli pozrieť miesto tohto leteckého nešťastia, nachádza sa v ťažko prístupnom teréne na hranici rezervácie Vysoká, na severozápadnej strane kopca. Do tejto oblasti sa dostanete z lokality Vývrat, kde je ale veľmi obmedzené parkovanie. Ak by ste tu nenašli miesto na odstavenie auta, môžete zaparkovať, alebo sa priviesť autobusom do obce Kuchyňa, odkiaľ vedie turistická značka až na vrchol Vysokej. Autobusy sem premávajú relatívne často, takže doprava z Bratislavy je týmto spôsobom celkom praktická. Zároveň však platí, že výstup z Kuchyne je podstatne dlhší ako z Vývratu.

Vývrat.Vývrat. Východiskový bod na ceste za zrúteným bombardérom Heinkel 111.

Príjazdová cesta na Vývrat v zimných podmienkach.Príjazdová cesta na Vývrat v zimných podmienkach. V súčasnosti tu platia obmedzené podmienky parkovania.

Cesta k miestu tragédie

Výstup k miestu tragédie je potrebné naštudovať si z máp a zvoliť čo najprijateľnejší priestup terénom s využitím lesných ciest. Veľmi pomôže kvalitný GPS prístroj. Neočakávajte značenie v teréne. Lepšie je vybrať sa sem v čase mimo vegetačného obdobia, keď orientáciu nesťažuje nepriehľadnosť lesného porastu. Trosky sú i tak pokryté vrstvou listov, prípadne snehu. Hľadajú sa naozaj obtiažne.

Miesto nie je vhodné pre návštevu bežným turistom, ani rodinám s deťmi. Výstup je nepríjemný. O lokalite je však dobre vedieť, nakoľko je spätá s najzaujímavejšími časťami minulosti spätej s Malými Karpatami a obdobím druhej svetovej vojny na našom území. Možno ju raz nadšenci sprístupnia príjemným chodníčkom.

Lesnými cestami k vraku lietadla Heinkel 111 pod Vysokou.Lesnými cestami k vraku lietadla Heinkel 111 pod Vysokou. Lietadlo do vrchu narazilo od severu, krátko po štarte.

Zimným lesom k vraku Heinkel 111 pod Vysokou.Zimným lesom k vraku Heinkel 111 pod Vysokou. Na niekoľkých stromoch boli neobvyklé modré značky.

Trosky Heinkla He 111 a pietne miesto

V strmom lesnom teréne sa medzi vysokými stromami nachádzajú porozhadzované kusy duralových plechov, ktoré veľmi dobre zobrazujú silu deštrukcie, ktorá ich odtrhla z trupu lietadla. Náraz musel byť fatálny, pretože Vysoká v týchto miestach tvorí mohutne sa dvíhajúcu hradbu. O to viac udivuje, že pilot lietadla podľa dostupných zdrojov vyviazol len so zranením. Ostatní členovia posádky však také šťastie nemali. Enormný náraz ich usmrtil.

Trosiek tu zostalo už len minimum, no na niektorých plechoch bolo možné pozorovať klasické odtiene kamufláže nemeckého letectva tej doby. Na jednom z výrazných stromov ktosi umiestnil drevenú tabuľku s uvedením dátumu nešťastia a menami obetí. Je stále „čitateľná“, no zub času sa na nej už riadne podpísal a tak je reálne čitateľná len s námahou. Azda zaujímavejšou kapitolou ako zopár trosiek je samotná história ukrytá za nimi. A preto sa teraz poďme pozrieť na zopár faktov, ktoré sú o tejto havárii dostupné na internete.

Kus plechu Heinkla 111.Kus plechu Heinkla 111. Stále je na ňom badateľná klasická kamufláž vtedajšej Luftwaffe.

Kus duralovej časti trupu Heinkla 111 pod Vysokou.Kus duralovej časti trupu Heinkla 111 pod Vysokou. Viditeľné je charakteristické nitovanie.

Duralový plech s kusom železa z havarovaného Heinkla 111 pod Vysokou.Duralový plech s kusom železa z havarovaného Heinkla 111 pod Vysokou. Znova vidno masívne nitovanie.

Pamätná tabuľka na mieste tragédie Heinkla He 111 pod Vysokou.Pamätná tabuľka na mieste tragédie Heinkla He 111 pod Vysokou. Podľa dostupných prameňov zahynuli všetci členovia posádky okrem pilota.

Strom s pamätnou tabuľkou pod Vysokou.Strom s pamätnou tabuľkou pod Vysokou. Pripomína miesto leteckého nešťastia nemeckého Heinkla He 111 z januára 1945.

Železný diel z Heinkla 111 pod Vysokou.Železný diel z Heinkla 111 pod Vysokou. Letecký konštruktéri by možno vedeli určiť o akú časť lietadla sa jedná.

Neidentifikovateľný kus plechu z Heinkla 111 pod Vysokou.Neidentifikovateľný kus plechu z Heinkla 111 pod Vysokou. Ťažko povedať, z ktorej časti trupu trosky sú.

Stručný pohľad do histórie tragického letu

Koncom roka 1944 začala letisko pri Kuchyni, známe aj ako Nový Dvor, využívať I. skupina nemeckej bojovej eskadry Kampfgeschwader 4. Zúčastňovala sa bitky o Budapešť. Jej pôsobenie v zime sprevádzali tvrdé podmienky, najmä extrémne množstvo snehu, ktoré si vyžiadali niekoľko nehôd bojových lietadiel i priamo na letisku.

01.01.1945 krátko po štarte z letiska Nový dvor havaroval asi 100 výškových metrov pod vrcholom malokarpatskej sedemstovky Vysoká nad obcou Kuchyňa i spomínaný bombardér Heinkel He 111 H-16 W. Nr. 162438, z 3. Staffel Kampfgeschwader 4. Pramene dostupné na internete neuvádzajú príčinu tohto nešťastia. Za zhoršených letových podmienok, však náraz do strmo sa dvíhajúcej hradby Vysokej nevyzerá prekvapujúco. S výškou 754 m n. m. ide o druhý najvyšší vrchol Malých Karpát.

Posádku Heinkla tvorili (uvádzame originálne názvy jednotlivých funkcií) pilot Ofhr. Friedrich Braun (WIA), Beobachter Uffz. Reinhard Onken (KIA), Bordfunker Uffz. Rudolf Simon (KIA), Bordwart Fw. Erich Keller (KIA) a Bordschütze Obgfr. Josef Linke (KIA). Vysvetlivky: WIA - wounded in action (zranený v akcii), KIA - killed in action (zabitý v akcii)

Z dostupných informácií na internete nie je zrejmé, ako prebiehala záchranná akcia, no terén je tu naozaj neprístupný. Znášanie trosiek muselo byť veľmi nepraktické, no napriek tomu sa z nich do súčasnosti nezachovalo takmer nič.

Vrchol Vysokej.Vrchol Vysokej. Hora v Malých Karpatoch tvorí masívnu stenu, ktorá spôsobila tragédiu lietadla Heinkel 111. Presná príčina nie je známa.

Pokrútené zvyšky Heinkla 111 pod Vysokou.Pokrútené zvyšky Heinkla 111 pod Vysokou. Ide o ľahký duralový plech.

Ďalšie z trosiek Heinkla 111 pod Vysokou.Ďalšie z trosiek Heinkla 111 pod Vysokou. Náraz musel lietadlo úplne zdemolovať.

Extrémna sila nárazu roztrhala Heinkel na takéto kúsky.Extrémna sila nárazu roztrhala Heinkel na takéto kúsky. O nehode je veľmi málo dostupných informácií.

Pozostatky nemeckého Heinkla 111 v januárovom snehu.Pozostatky nemeckého Heinkla 111 v januárovom snehu. Práve v januári 1945 došlo i k tejto tragickej udalosti.

Náročnosť

Náročný, nepraktický výstup, bez značenia. Nevhodné pre rodiny s deťmi a osoby s pohybovými ťažkosťami. Hrozí tu tak isto možnosť zablúdenia.

Možnosti ubytovania, prespatia a opekania

Ak si chcete urobiť výlet do tejto oblasti a máte viac času, priamo pri Vývrate sa tesne pri modrej turistickej značke v smere výstupu na Vysokú nachádza menšia lúka s prístreškom. Je možné, že sa tu nachádza i ohnisko, nepreverili sme to však. Prameň tu taktiež neočakávajte.

Zimné podmienky pod vrcholom Vysokej.Zimné podmienky pod vrcholom Vysokej. Hora sa stala osudná posádke Heinkla 111 počas druhej svetovej vojny.

Tipy na výlet a atraktivity v blízkom okolí

Použité zdroje:

Informácie o článku

  • Autor článku: Martin Kiňo
  • Autor fotografií: Martin Kiňo

Poznámka redakcie: Opisovanú lokalitu (lokality) sme osobne navštívili a zdokumentovali prostredníctvom fotografií. Informácie v článku predstavujú náš subjektívny názor, prezentujú naše zážitky a slúžia predovšetkým na usmernenie. Preto ich použitie v praxi je len na vašom zvážení a na vlastné riziko. Pred návštevou každej lokality je nevyhnutné si zistiť, či sa na ňu nevzťahuje návštevný poriadok, ktorým sa treba riadiť.