Kalište bývala kedysi malebná dedinka na úpätí Nízkych Tatier. Koncom druhej svetovej vojny však bola beštiálnym spôsobom vypálená a miestni obyvatelia boli upálení zaživa, alebo postrieľaní. Dnes z obce ostali len základy budov a spomienky na túto ukrutnú minulosť.

Obec Kalište je zaradená do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok. Každý rok sa tu pri výročiach Slovenského národného povstania konajú pri miestnom pamätníku pietne akty, ako spomienka na tragické udalosti z minulosti. Pietneho aktu sa zúčastňujú nielen bývalí obyvatelia, či pozostalí obetí z Kališťa, ale i rôzne významné osobnosti Slovenska. V obci bol v roku 2008 vybudovaný aj náučný chodník, ktorého súčasťou bolo aj postavenie 17 informačných tabúľ o živote obyvateľov obce. 

Toto nemaloval maliarToto nemaloval maliar. Obec Kalište leží uprostred malebnej prírody. Prísť sem na jeseň sa určite oplatí.

Zo smutnej histórie obce

V horskej osade Kalište to obyvatelia nemali nikdy ľahké. V horách Nízkych Tatier sa usídlili už v 16.storočí, keď sa tu v nadmorskej výške 924 m n.m. živili výrobou dreveného uhlia. Nezamestnanosť a bieda po 1.svetovej vojne ale aj veľké hospodárske krízy v ČSR zasiahli aj tu a tak boli jej obyvatelia nútení odchádzať za prácou mimo svojho domova v horách.

Nad pamätníkomNad pamätníkom. Pamätník pekne dopĺňa charakter miesta. postavený bol nad miestnou kaplnkou.

Smutne slávnou sa táto malebná dedinka v horách stala vďaka katastrofe, ktorá sa tu odohrala počas Slovenského národného povstania. Obec Kalište sa stala jednou z centier „Partizánskej republiky“ v Nízkych Tatrách. Už v lete 1944 sa tu začínali výsadky partizánskych skupín. Miestni obyvatelia hrdinsky pomáhali partizánom, poloha osady bola na to priam ideálna. Pri obsadení Banskej Bystrice nemeckými vojakmi sa začali formovať protipartizánske teroristické skupiny, ktoré sa čoskoro zamerali aj na zneškodnenie partizánov v osade Kalište. Sprvoti sa partizánom a obyvateľom podarilo ubrániť nemeckým útokom keďže vynikajúco poznali okolitý terén. Postupom času sa ale sily vyrovnávali a partizáni prestali klásť odpor, aby sa vojaci nepomstili na civilnom obyvateľstve. Po striedavých útokoch z oboch strán, epidémii týfusu a stratách na životoch domácich aj nepriateľského vojska na Kališťanov čakali oveľa strašnejšie udalosti.

Pamätný dom č.30Pamätný dom č.30. V tomto dome mal sídlo štáb partizánskeho oddielu Stalin Mjr. Martynova

V tragické ráno 18.marca 1945 osadu obkľúčilo vyše 300 nemeckých vojakov. Tento deň sa zapísal do dejín obce ako jej posledný a zároveň najtragickejší. Nemeckí vojaci obsadili južný a východný okraj obce a ostreľovali hlavnú cestu. Mnohých obyvateľov chladnokrvne zastrelili, iných upálili zaživa priamo v ich príbytkoch. V ten deň zahynulo 13 obyvateľov a zhorelo 36 domov aj s hospodárskymi budovami. Celkovo bolo v obci Kalište zavraždených 46 ľudí a mnohí ďalší boli odvezení do zajatia.

Nešťastie prežilo 58 rodín, ktoré tam ostali žiť v ťažkých podmienkach a v obavách pred návratom Nemcov. Čoskoro však do obce dorazila oslobodzovacia skupina a pre preživších boli postavené nové domy na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici.

Pamätný dom č.38Pamätný dom č.38. Dom 51 ročného Alexandra Bučku a 43 ročnej Júlie Bučkovej, ktorých fašisti 18.3.1945 zastrelili

Ako sa sem dostať

Do Kališťa je možné sa dostať viacerými spôsobmi. Pre turistov sem vedú dve značené turistické cesty. Dostanete sa sem buď po žltej alebo o modrej. Žltá turistická značka vedie smerom z Donovál, prípadne z obce Baláže. Ak idete z Donovál tak je potrebné najprv ísť červenou značkou smerom na juh, z červenej potom na zelenú, ktorá sa napokon napojí na žltú značku. Z obce Baláže vedie žltá turistická značka priamo. Ďalšou možnosťou ako sa sem dostať, je spraviť si výlet z obce Podkonice, odkiaľ vedie modrá turistická značka.

Najrýchlejšie sa však do Kališťa dostanete autom z obce Moštenica, do ktorej sa dostanete, pokiaľ odbočíte smerom na Lučatín z hlavnej cesty zo smeru Banská Bystrica – Podbrezová. Pri ceste je aj značenie s označením ako sa do Kališťa dostať, takže by nemal byť problém to nájsť. Od obce Moštenica si však treba dávať veľký pozor na ceste. Cesta je totiž veľmi úzka, kvalita tiež nie je najlepšia a občas sa môže stať, že narazíte na protiidúce auto. Vtedy môže byť problém sa autu vyhnúť, hlavne ak je väčších rozmerov. Extra pozor si dávajte za zníženej viditeľnosti či v zime.

Vstup do KališťaVstup do Kališťa. Na pamätníku si prečítate stručnú, smutnú históriu obce Kalište.

Na Kališti

Pri vstupe do obce Kalište Vás privíta pamätník s menami tých, ktorí zahynuli v obci počas nemeckých krutostí. Vedľa sa nachádza informačná tabuľa, ktorých je v areáli obci vcelku dosť, takže budete dobre informovaní o histórii obce. Následne prejdete závorou a úzkym pásom lesa a pred Vami sa vynorí nádherný pohľad na dedinu (resp. to čo znej ostalo) a jej okolie.

Príchod do obcePríchod do obce. Touto idylickou cestičkou prídete do obce Kalište. Privítajú Vás zvyšky vypálených budov..

Pohľad je to skutočne úžasný. Cestičku v obci lemuje zábradlie, okolo ktorého sú rozmiestnené zvyšky vypálených budov a vysadené malé stromčeky ako pamiatku na obce, ktoré boli vypálené počas nemeckej okupácie. Dedinka leží v kopcovitom teréne a z obecnej cesty sa Vám naskytne pekný pohľad do údolia. Čarovné je to najmä v podvečerných hodinách, keď prichádza šero a slnko pomaly zapadá za obzor. Obec sa zahalí do melancholickej atmosféry, okolo počuť len zvuk lesa a všade navôkol je cítiť pokoj a smútok nad nedávnou minulosťou. Rovnako zaujímavé tu musia byť aj rána.

Po bývalej obci sa dá pekne poprechádzať. Narazíte na základy pôvodných domov aj s tabuľami, kto v nich býval. V obci sa nachádza niekoľko pôvodných budov aj spolu s malou kaplnkou. Budovy sú pekne upravené a zachovalé. Nájdete tu aj ďalší hranatý pomník.

KaplnkaKaplnka. V obci nájdete aj malú kaplnku. Je zázrak, že nebola zničená.

Obnova Kališťa, náučný chodník a Sad života

Kalište je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkaou. V obci sa zrekonštruovali dve budovy spolu so zvonicou a obnovili niektoré základy zničených domov. V zrekonštruovaných domoch Múzeum SNP sprístupnilo aj stálu expozíciu pod názvom Partizánska lúka.

Jedna z preživších budovJedna z preživších budov. Väčšina obydlí a hospodárskych budov bola zničená, niekoľko však ostalo nepoškodených

V Kališti bol v roku 2008 vybudovaný aj náučný chodník, ktorý pozostáva z 18tich informačných tabúľ. Pôvodne ich bolo 17, ale zrejme bola jedna tabuľa vybudovaná neskôr, pretože sa nenachádza ani na mapke. Jedná sa o informačné tabule, ktoré sú rozmiestnené po celej obci a môžete si tam prečítať zaujímavé informácie o obci a miestnych obyvateľov, alebo ich zvykov.

Ako žili KališťaniaAko žili Kališťania. V obci Kalište bol vybudovaný aj krátky náučný chodník s 18timi tabuľami. Hoci na mape ich nájdete len 17. Náučný chodník má názov Ako žili Kališťania.

Tak sa napríklad dočítate, čím sa živili miestni, čo jedávali, prípadne nájdete tu aj slovník tu bežne používaných slov. Na odľahčenie nájdete napríklad aj informácie o tom čo kališťania popíjali. Tabule sú doplnené aj o pesničky, ktoré sa tu spievali. Náučný chodník je veľmi pekne spravený a oplatí sa na chvíľu pozastaviť pri tabuliach. Čítanie Vám nezaberie veľa času.

Po náučnom chodníkuPo náučnom chodníku. Takto sme bývali.. dočítate sa na ďalšej informačnej tabuli. Píše sa tu o rodákovi z Kališťa Slávkovi Palúchovi, ktorý chcel uchovať spomienky na svoj dom pre svojich potomkov a tak vyhotovil sedem modelov svojho rodného domu.

Nedávno boli v obci vysadené malé stromy v „Sade života“ , ktoré sú oplotené v drevenej ohrádke. Na každej z nich je ceduľa s nápisom jednej zo 102 obcí na Slovensku, ktoré postihol podobný osud. ako obec Kalište. Teda boli zničené alebo vypálené počas II. svetovej vojny. Predstavitelia každej jednej z postihnutých obcí tu preto vysadili ovocný stromček, aby tak symbolicky vrátili život do Kališťa nielen starnúcim generáciám, ale aj stromov.

Vysadené ovocné stromčekyVysadené ovocné stromčeky. Po celej obci je vysadených 102 ovocných stromov, ktoré symbolizujú zničené, alebo inak postihnuté obce počas II. svetovej vojny.

Fotografie z návštevy Kališťa