Ďalšie z mnohých historických hraničných kameňov Bratislavy možno nájsť neďaleko križovatky asfaltiek Pekná cesta a cesta vedúca na Biely Kríž. Kamene sa hľadajú ľahko a zväčša sú umiestnené v pároch popri lesnom chodníku. Trasa označená týmito starobylými objektami tak vytvára veľmi pekné miesto v lese.

Hranica pri Peknej cesteHranica pri Peknej ceste. Chodník zachytený na fotke vedie popri všetkých kameňoch tejto hraničnej línie. Hľadanie je tak veľmi jednoduché.

Zachovanú líniu hraničných kameňov, možno nájsť na lesnom chodníčku, rovnobežnom s červenou značkou v oblasti Peknej cesty. Od križovatky Spariská (červená značka/Pekná cesta) sa rovnobežne s červenou značkou smerom na Vypálenisko po pravej strane značky nachádza uvedená línia kameňov. Použitím navigácie kamene rýchlo objavíte. Líniu predstavuje romantický chodníček v lese a stromy značené troma bielymi pruhmi.

Kameň číslo 64Kameň číslo 64. Tento kameň, podobne ako takmer všetky v tejto línii, objavíte jednoducho. Ležia pozdĺž dobre znateľného chodníka.

Hraničných kameňov sa tu nachádza neúrekom, častokrát umiestnených v pároch oproti sebe. Katalogicky sú to kamene označené poradovými číslami nad 60. Niektoré z týchto kameňov len minimálne vytŕčajú nad povrch listnatého podkladu. Iné sa zachovali dobre viditeľné.

Kameň v lístíKameň v lístí. Mnoho kameňov v týchto miestach taktiež pomaly pohlcuje okolitý les.

V niektorých prípadoch sú kamene vychýlené. Jeden sme objavili zničený pádom stromu nad ním. Nesie číslo 68. Iný mal na svojom povrchu vytesaný letopočet 1862, čo je úctyhodná história.

Kameň s letopočtomKameň s letopočtom. História hraničných kameňov zjavne siaha až do 19. storočia. Písaný kameň na začiatku línie kameňov za Kačínom je dokonca označený letopočtom 1600.

Línia kameňov sa stáča smerom k západu. Zrejme sa tu nejakým spôsobom napájala na líniu kameňov pri vrchu Hrabovina a pokračovala ďalej až k Písanému kameňu pri Kačíne.

Málo tušená história v lesoparkuMálo tušená história v lesoparku. O hraničných kameňoch Bratislavy sa takmer nič nevie a o ich existencii vie málokto. Je to vcelku záhada.

Fotografie hraničných kameňov z oblasti okolo Peknej cesty