Prinášame vám tip na zaujímavý výlet v Malých Karpatoch. Cieľom výletu je Písaný kameň. Ide o cieľ vhodný na kratšiu prechádzku, alebo cyklovýlet aj so staršími deckami, prípadne dostupný terénnejším kočíkom s najmenšími. Spája sa tu dobrodružstvo objavovania tajov blízkeho okolia s poznávaním histórie západného Slovenska.

Zvalený hraničný kameňZvalený hraničný kameň. Písaný kameň označoval hranicu Stupavsko-Pajštúnskeho a Bratislavského panstva. Dnes leží zvalený na boku v lístí malokarpatkých lesov.

Trocha z histórie Písaného kameňa

Písaný kameň je pozostatok hraničného kameňa - severnej hranice kráľovskej Bratislavy reprezentovanú jej poddanou časťou Lamač a stupavsko-pajštúnskeho panstva. V minulosti dochádzalo k územným rozporom medzi mocným Mikulášom Pálffym a okolím jeho územia. Rozpory boli natoľko významné, že musel zasiahnuť cisár Rudolf II., ktorý rozhodol o vybudovaní hranice. Tvorilo ju viacero takýchto hraničných kameňov. Dodnes sú v okolitých lesoch zachované celé hraničné línie. Kamene však podliehajú neľútostnému zubu času a nikto sa ich nepokúša pred skazou zachrániť. Preto šup do lesa, popozerať si ich.

Číslo 11 vytesané v Písanom kameni, ktoré sa nám javilo skôr ako niečo medzi 11 a 14, podľa súvisiacich listín z 1.septembera 1600 predstavovalo jeho poradie v línii hraničných kameňov. O vybudovaní hranice sa rozhodlo až tri mesiace po smrti Mikuláša Pálffyho. Písaný kameň sa tak stal významnou čriepkou histórie Bratislavy. Možno by ste očakávali, že na základe týchto informácii, je miesto riadne označené a vyhľadávané turistami. Opak je však pravdou, čo je možno dobre, kameňu to prepožičiava auru tajomstva a záhady. Na strane druhej kameň pomaly zvetráva a pohlcuje ho okolitý les.

Erb mesta BratislavyErb mesta Bratislavy. Erb mesta Bratislavy je na Písanom kameni viditeľný, zatiaľ, čo erb Mikuláša Pálffyho je pravdepodobne na zavalenej strane kameňa.

Ako sa tam dostať?

Dobrým odrazovým mostíkom na výlet k Písanému kameňu je Kačín. Sem vedie mestská hromadná doprava, konkrétne autobus. Dobrý prístup je možný bicyklom, ale samozrejme aj pešo. Z Kačína sa vydáte po červenej značke smerom na Marianku. Po chvíli prídete k rázcestiu s názvom Za Kačínom. Pokračujete kúsok ďalej po červenej značke a sledujete odbočku doprava, na lesnú cestu. Táto odbočka nie je označená. Cesta ku kameňu je malým dobrodružstvom a v okolí sa nachádza viacero podobných zoskupení, zrejme žulových blokov. Nie je odveci zobrať si mobil s GPS a mapou Karpát. Hľadanie si tým uľahčíte. V opačnom prípade možno trochu poblúdite a poprezérate si viacero zaujímavých zoskupení kameňov v tunajšej lokalite, kým nájdete ten pravý.:)

Tri prúžkyTri prúžky. Tri prúžky, to nie je len známa športová značka, ale aj označenia miesta v teréne, kde leží Písaný kameň.

Písaný kameň sa nachádza do 200m od odbočky na spomínanú lesnú cestu v menšom údolí po vašej pravici. Kameň je súčasťou väčšej hŕby kameňov. V okolí kameňa sa nachádza ohnisko a strom s troma bielymi pruhmi, ktorý má zrejme uľahčiť nájdenie kameňa. Nachádza sa tu i prameň. Kameň spoznáte podľa erbu mesta Bratislavy, ktorý je na ňom vytesaný. Najskôr si ho všimnete, budete postupovať smerom od ohniska, z údolia.

Tu je!Tu je! Objavenie Písaného kameňa poteší. Aby ste ho uvideli, musíte pátrať. V týchto miestach sa nachádza i skrýša geocascherov.

Súčasný stav

Písaný kameň sa nachádza v zoskupení viacerých kameňov, v listnatom lese. Je obrastený zeleným machom a čnie do výšky približne jedného metra. Nemusí byť ľahké si ho všimnúť. Kameň je dnes zvalený. Usudzuje sa, že to spôsobila víchrica sprevádzaná pádom stromov v 19. storočí. Povrch kameňa podlieha zvetrávaniu a znaky na ňom vytesané postupom času ,,blednú". Napr. číslo 1 z označenia roku 1600 je takmer neviditeľné. Kameň obsahuje praskliny.

Tento zaujímavý objekt je taktiež cieľom geokešerov, ktorý tu majú umiestnenú jednu zo svojich skrýší. Nečudujte sa preto, ak sa tu objavia ľudia, ktorí okrem kameňa hľadajú za pomoci GPS prístroja ešte niečo ďalšie.

Obetný oltárikObetný oltárik. Kúsok od Písaného kameňa je niečo ako táborisko. Alebo aj obetný oltárik.

Iniciály a erby na Písanom kameni

Písaný kameň bol opatrený erbami mesta Bratislavy a Mikuláša Pálffyho. Taktiež sú na ňom vytesané iniciály Martina Partingera (bratislavský mešťanosta) a Juraja Drasu (stupavský provízor). Pri našom prieskume sme si na Písanom kameni všimli rok dohody o vybudovaní hranice - 1600, poradové číslo kameňa 11. a bratislavský erb. Všetko nasvedčuje, že erb Mikuláša Pálffyho a iniciály Juraja Drasu sú na zavalenej časti kameňa.

Detail letopočtuDetail letopočtu. Hraničný kameň bol osadený na základe rozhodnutia cisára Rudolfa II v roku 1600. Tento letopočet je viditeľný aj na jeho povrchu.

Čo si pozrieť v okolí?

  • Kačín - obľubené miesto výletov, neďaleko je lúčka s bufetom
  • Biely Kríž - populárna lúka s bufetom Včelín, toto miesto vyhľadávaju turisti, bikeri, bežkári, i bežci  a nachádza sa nad Račou
  • Marianka - známe pútnicke miesto s peknou krížovou cestou, ukrytou v lese a mnohými ďalšími atraktivitami
  • Dračí hrádok - ruina hradu medzi Borinkou a Medenými Hámrami
  • Pajštún - ruina nad Borinkou, okrem turistou, vyhľadávaná i lezcami
  • Vyhliadka pod Pajštúnom - málo známy výhľad na skalke pod hradom
  • Medené Hámre - obrovský opustený lom, dnes využívaný lezcami a zvyšky horskej dedinky s kaplnkou sv. Michala
  • Zabudnuté kameňolomy za Mariankou - z okraja väčšieho z lomov sú ďaleké výhľady
  • Biofarma Príroda - dobré miesto na rodinný relax, s možnosťou obeda v reštaurácii

Fotografie z návštevy Písaného kameňa