Bunker B-S-1 Štěrkoviště je jedným z objektov ťažkého opevnenia Bratislavy, ktorý zatiaľ čaká na svoju obnovu. Je veľmi podobný neďalekému bunkru B-S-4 Lány a B-S-8 Hřbitov. Nachádza sa na bývalej hraničiarskej ceste popri Dunaji, ktoré vedie od mosta Lafranconi smerom k rakúskej hranici. Asi 50-100m pre prudkým zabočením cesty doľava pred hranicou sa vľavo nachádza tento bunker. Je hneď pri ceste samotnej, takže ho ľahko zbadáte.

Bunker B-S-1 Štěrkoviště v lužnom leseBunker B-S-1 Štěrkoviště v lužnom lese. Tento bunker sa nachádza v záplavovom území a v minulosti sa dal hermeticky uzavrieť.

Stavba pôsobí tajomným dojmom, ktorý umocňuje charakter opusteného vojenského objektu a jeho umiestnenie v hustom lužnom lese. Ten je stále veľmi dobre zachovaný, avšak poklady v ňom budete hľadať márne. Zariadenie je rozobrané, vnútorné miestnosti sú síce prekvapivo čisté, avšak bez osvetlenia a počmárané sprejom.

ZábavaZábava. Tento nápis vyhráva. Keď už tu nie je múzeum, pri návšteve sa aspoň pobavíte na takýchto nápisoch.

Bunker pripomína okolité bunkre, tvoriace spoločné opevnenie. Má dve výraznejšie vyhliadkové vežičky resp. strieľne a niekoľko ďalších strieľní s priekopami. Žiadne zbraňové systémy sa tu samozrejme nezachovali, napriek tomu podľa veľkostí strieľní možno dedukovať, že sa tu nachádzalo i niekoľko pomerne veľkých ,,kúskov". Zjavne sa používali ťažké kanóny a guľomety.

Pohľad zo strieľnePohľad zo strieľne. Žiadny nepriateľ na obzore.

Bunker Štěrkoviště môže byť námetom na zaujímavú cykloprechádzku po tunajších zvyškoch vojenského opevnenia. Behom poobedia si spolu s týmto objektom môžete pozrieť Bunker B-S-4 Lány a B-S-8 Hřbitov. Tieto dva navyše ponúkajú veľmi zaujímavé prednášky z histórie opevnenia a existencie tunajšej hranice.

Pohľad do pozorovateľne zvnútraPohľad do pozorovateľne zvnútra. Bunker Štěrkoviště má dve takéto pozorovateľne. Výrazne sa tak podobá na ďalšie ťažké bunkre v okolí - B-S-4 Lány a B-S-8 Hřbitov.

Fotografie z bunkra B-S-1 Štěrkoviště