Most Lafranconi je jedným z najdôležitejších bratislavských mostov a jeho hlavnou funkciou je prepájať brehy Dunaja pre automobilovú dopravu. Je súčasťou diaľničného obchvatu Bratislavy a denne ním prejdú tisíce áut. Stavba nevyniká špeciálnym architektonickým prevedením. Most je obyčajnou betónovou stavbou, s pomerne strohými tvarmi a slúži najmä praktickému, dopravnému účelu. Málokomu napadne, že most môže byť zaujímavý aj ako vyhliadková trasa. Veď čo už môže byť na obyčajnej, bezduchej, betónovej mase?

Most LafranconiMost Lafranconi. Tvorí ho vyše sedemstometrové, betónové teleso.

Zdalo by sa, že most nemá čo ponúknuť okrem svojej dopravnej funkcie. Nie je to však pravda. Okolie mosta Lafranconi je veľmi rozmanité. Na severnej strane sa nachádza mimoriadne obľúbená dunajská promenáda. Tá začína v Starom Meste, prechádza River Parkom a končí pri Karloveskej zátoke. Naopak druhá strana mosta má čisto prírodný charakter, pretože v jeho okolí sa nachádzajú dôležité lužné lesy. Miesto je tiež charakteristické okruhliakovými plážami, ku ktorým sa môžete dostať a mať tak nečakaný zážitok na brehu Dunaja.

Most je tiež dôležitým cyklistickým uzlom, pretože spája cyklotrasu vedúcu z Karlovej Vsi do Petržalky. Okrem cyklistov a sporadicky korčuliarov tu často vídať bežcov, ktorí si cez most spravia kolečko, prípadne si idú zabehnúť na petržalskú hrádzu. Bežní chodci sa tu skôr zastavia kvôli výhľadom, prípadne pokračujú ďalej smerom do petržalských lužných lesov, alebo k bunkrom, ktoré sú na druhej strane Dunaja. Takýchto ľudí však nie je príliš veľa a celkovo má most pre chodcov ďaleko menší význam, ako napríklad Nový (SNP) most či Starý most (staro-nový).

Most zaujme tiež svojimi výhľadmi, či už na Karloveskú zátoku, Dlhé Diely, či pahorky v Rakúsku. Na druhej strane je to zas Nový Most, Bratislavský hrad, River Park a okolie. Na petržalskej strane sú potom typické výhľady na miestne lužné lesy pri Dunaji.

Bratislavská promenáda, ešte pred rekonštrukciou.Bratislavská promenáda, ešte pred rekonštrukciou. Promenáda je medzi Bratislavčanmi veľmi obľúbená. Končí v podstate až pri Eurovei, neďaleko mosta Apollo.

Okolie Mosta LafranconiOkolie Mosta Lafranconi. Petržalský breh často využívajú ľudia na romantické táborenie pri rieke. Dôkazom sú ohniská.

Ako sa dostať na most?

Most Lafranconi je jednou z hlavných dopravných tepien a preto nie je ťažké dostať sa k nemu autom. Postačí ak sa napojíte na bratislavský obchvat zo smeru od Mlynskej doliny, resp. z protiľahlého petržalského brehu Dunaja. Ak pôjdete autom, pod mostom v Karlovej vsi sa dá i zaparkovať. Pomerne často to využívajú ľudia dochádzajúci za prácou, ktorí parkujú priamo pod mostom, pri Botanickej záhrade UK.

Pod most sa však pohodlne dostanete i MHD. Najlepšie bude, ak vystúpite na zastávke pri Botanickej záhrade v Karlovej Vsi. Bez problémov sa sem dostanete električkou (4,5,6,9), či už smerom zo Starého mesta, Rače, Ružinova, prípadne z Dúbravky. Využiť môžete aj autobusy (28,29,32), ktoré idú od Eurovei, z Devínskej Novej Vsi či Hlavnej stanice. Vystúpiť môžete aj na zastávke s názvom Lafranconi, čo je jedna zastávka pred Botanickou záhradou smerom zo Starého Mesta. Na samotnom moste sa potom zastávka MHD nenachádza.

Samozrejme, bez problémov sa k mostu dopravíte i na bicykli, alebo pešo. Oba spôsoby predstavujú ideálnu prechádzku z centra mesta popri ľavom brehu Dunaja. Táto trasa má približne 3km. Vedie po zrekonštruovanej promenáde, pričom chodník pre peších je lemovaný cyklotrasou. Takisto je možné prísť na most po petržalskej hrádzi, kde vedie taktiež cyklotrasa.

Zaujímavosťou môže byť kombinácia, vhodná najmä pre bežcov - spojiť si prebehnutie viacerých bratislavských mostov v jednom okruhu vrátane mosta Lafranconi. Na petržalskej strane v takomto prípade môžete využiť chodníček vybehaný v trávnatom povrchu. Vyhnete sa tak tvrdému betónu.

Diaľnica vedúca cez mostDiaľnica vedúca cez most. V ľavo zas vidieť, okrem cyklistov, skupinu Britov, ktorí boli oblečení v prazvláštnych kostýmoch a s pivom v ruke :D

Parkovanie pod Lafranconi

Pod mostom v Karlovej vsi je parkovisko so vcelku slušnou kapacitou a takmer vždy tu nájdete voľné parkovacie miesta. Preto tu odporúčame parkovať v prípade, že ste si prišli pozrieť napr. Botanickú záhradu, či Karloveskú zátoku (ak sú parkoviská v týchto miestach plné). Parkovisko je navyše bezplatné. Z petržalskej strany bohužiaľ priestor na parkovanie nie je. Najbližšie až na hraniciach s Rakúskom, prípadne pod mostom SNP. Takže ak ste došli autom parkovať budete musieť v Karlovej Vsi.

Parkovisko pod mostom, kde sa dá zaparkovať.Parkovisko pod mostom, kde sa dá zaparkovať. Miesto má vcelku dobrú parkovaciu kapacitu, keďže parkovať sa dá už od hlavnej cesty. Takže aj v čase špičky tu pravdepodobne nejaké to voľné parkovacie miesto nájdete.

Čo uvidím z mosta?

Most Lafranconi prepája Dunaj v mieste vyústenia Karloveského ramena do hlavného koryta tejto rieky. V bezprostrednom okolí mosta sa nachádzajú najmä lužné lesy a charakteristická riečna krajina. Na ľavom brehu sú objekty v podobe ihrísk a športovísk, Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Na pravo sú to čisto lesy a rozľahlé štrkové pláže, viditeľné najmä pri nižšom vodnom stave. Pri ústí Karloveského ramena kotví zopár lodí. Dunaj je v týchto miestach široký a smerom k Rakúsku sa mierne, ale podmanivo zatáča.

Most Lafranconi má z každej strany lávku pre peších a cyklistov. Preto výhľad závisí od toho, na ktorej strane mosta sa nachádzate. Zo strany Karloveského ramena budete mať výhľad na mierne sa klenúci oblúk európskeho veľtoku smerom doľava, k rakúskym kopčekom v oblasti Hainburgu. Je to veľmi fotogenický pohľad, najmä počas západu slnka. Ak sa pozorne zahľadíte smerom na juhozápad, všimnete si neďalekú rozhľadňu Königswarte, ktorá je na kopci medzi dedinkami Wolfsthal a Berg.

Z miesta sú smerom na západ, na slovenskú stranu pekne vidieť Dlhé Diely – kopcovité sídlisko s riadne zahustenou zástavbou. Pri pohľade severnejším smerom zas vidno výškovú budovu Slovenskej televízie, ktorá je aktuálne (r. 2017) ľudoprázdna a zakonzervovaná.

Pohľad na nábrežie Dunaja v Karlovej Vsi.Pohľad na nábrežie Dunaja v Karlovej Vsi. V mieste, kde sa nachádzajú lodičky, ústi do Dunaja Karloveská zátoka

Bývalá budova slovenskej televízie.Bývalá budova slovenskej televízie. V súčasnosti (február 2017) by mala byť budova opustená a pravdepodobne začína chátrať. Kto vie, ako to s kedysi najvyššou budovou na Slovensku dopadne..

Z druhej strany mosta, smerom na východ uvidíte bratislavskú promenádu, Most SNP, či Starý most. Severovýchodnejšie zas badať ďalšiu výškovú budovu – Kamzík. Samozrejme uvidíte i niektoré historické stavby, okrem iného Bratislavský hrad. Tento výhľad „dole prúdom“ je charakteristický priamkou rieky, ktorá sa znova zatáča až v oblasti Prístavného mostu. Snaha o čo možno najväčšie napriamenie koryta Dunaja v oblasti hlavného mesta je dôsledkom protipovodňových opatrení z minulosti. Cieľom bolo aby veľká voda v čase záplav, mala čo najmenej prekážok a okolo mesta iba presvišťala. Aj túto skutočnosť si možno uvedomiť pri pohľade z mosta Lafranconi..

Všimnúť si môžete i výrazne upravený ľavý breh s novovybudovaným protipovodňovým múrom. Pravý breh je naproti tomu otvorenejší a voda sa tu môže v prípade núdze rozliať do záplavového územia. Bariéru tvorí až vyvýšenina, po ktorej vedie spomínaný cyklochodník na petržalskej strane Bratislavy.

Celkový výhľad z mosta LafranconiCelkový výhľad z mosta Lafranconi na východ. Ľavému brehu dominuje promenáda s River Parkom a Bratislavským hradom. Pravá strana Dunaja je tvorená hlavne lesmi. Vidieť i Nový Most, Aupark Tower a Inchebu.

Televízna veža na KamzíkuTelevízna veža na Kamzíku. Z mosta Lafranconi je na ňu pekne vidieť, ak sa zadívate z východnej strany mosta smerom na sever.

Mimochodom mimoriadne zaujímavé sú z mosta pohľady na plávajúce lode, ktoré vám budú plávať doslova pod nohami. Ak by vás to náhodou nenadchlo, istotne sa takému pohľadu potešia vaše decká. Občas vystihnete moment, keď sa lode predbiehajú takmer pod mostom. Vtedy to je zaujímavý zážitok i pre dospelých :)

Idylická momentka, s výletnou loďou na Dunaji.Idylická momentka, s výletnou loďou na Dunaji. Možnosť sledovať západ slnka z Mosta Lafranconi robí z tejto obyčajnej, betónovej, dopravnej stavby zaujímavú atraktivitu.

Športovanie a iné aktivity

Most Lafranconi tvorí zaujímavú spojnicu brehov Dunaja aj pre bežcov, cyklistov, alebo ako ozvláštnenie pešej prechádzky. Most vám umožní veľmi rýchlo sa dostať k rakúskymi hraniciam, čo bežci i cyklisti radi využívajú. Cyklotrasa sa plynule napája na svoje pokračovanie v Rakúsku. Popri cykloceste vedie aj bežecký chodníček. Vďaka mostu sa viete rýchlo dostať i na štrkové pláže a lužné lesy pod ním. Mnoho ľudí sa sem chodí prechádzať, alebo loviť ryby. Na plážach sú tu a tam roztrúsené zbytky ohnísk. V lužnom lese môžete objavovať opustené betónové objekty historického vojenského opevnenia.

Na cyklistiku a beh sú vhodné obidve strany mosta. Problém ale môžu mať korčuliari, ktorí sa vyberú na petržalskú cyklocestu. Tá nie je úplne vhodná na korčuľovanie, pretože má relatívne drsný povrch. V tomto smere je lepšie korčuľovať po ľavom brehu Dunaja. Bežcom naopak môže vyhovovať viac opačná strana Dunaja. Je tam väčší pokoj, navyše mnoho ľudí si rado zabehne do miestnych lesov. Je to vcelku milé spríjemnenie počas behu.

Pod mostom, pri Botanickej záhrade UK sa rozkladá rozľahlá betónová plocha, kde zvyknú trénovať rôzne skupiny silové cviky. Môžete tu napríklad stretnúť osoby prevaľujúce traktorovú pneumatiku a podobne. Na samotnom moste potom z času na čas narazíte na skupinku adrenalínových nadšencov, ktorí tu robia kyvadlové zoskoky na lane.

Pohľad na petržalskú hrádzu z mosta.Pohľad na petržalskú hrádzu z mosta. Okolie mosta tvorí záplavové územie uprostred ktorého vedie cyklochodník.

Futbalové ihrisko pod mostomFutbalové ihrisko pod mostom. Zaujímavé miesto, kde si zahrať futbal.

Turistika

Mostom Lafranconi vedie červená turistická značka, ktorá prepája brehy Dunaja, Slovensko s Rakúskom a v meste sa napája na diaľkovú turistickú trasu E8 - Cestu hrdinov SNP. Značka vás na petržalskej strane prevedie lužným lesíkom na brehu Dunaja, kde si môžete pozrieť i vojenské bunkre.

Lesy z petržalskej a rakúskej strany sú obzvlášť zaujímave a oplatí sa nimi poprechádzať. Najmä smerom na Rakúsko, popri Dunaji. Vedú tade lesné cestičky, ktoré sú niekedy viac upravené, inokedy menej. S trochou šikovnosti sa dajú prejsť aj na bicykli. Tešiť sa môžete na riečnu flóru a typické okruhliakové pláže, kde sa dá posedieť. Ľudia si tu neraz rozložia ohnisko a opekajú. Ak je však hladina Dunaja vyššia, pláže sú pod vodou. Naopak ak je nižšia sú ľahšie dostupné.

Lužné lesy medzi Lafranocni a Novým Mostom sú zas o čosi horšie priechodnejšie. Ideál na vychádzku je tu v zime, keď sú stromy opadané a vegetácia nie je až tak hustá. Navyše vás v tom čase nebude otravovať hmyz, ktorý tu môže byť v letných dňoch dosť premnožený.

V okolí mosta Lafranocni je niekoľko vojenských bunkrov z medzivojnového obdobia, ktoré môžete počas turistiky navštíviť. Prípadne na ne náhodne narazíte. Nie všetky sú upravené, takže často sú schované v zarastenom lese. Za návštevu však určite stojí Bunker B-S 4 Lány, ktorý je rekonštruovaný a bolo tu zriadené i múzeum. Jeho okolie je doplnené o priekopy, vojenské zátarasy či hraničný priechod. Z mosta sa sem pešo dostanete za cca 10-15 minút. Na bicykli je to doslova na skok.

Štrkové plážeŠtrkové pláže. Dunajský breh je na petržalskej strane minimálne upravený. Bol ponechaný viac-menej v pôvodnom stave a vytvára tu rozľahlé štrkové pláže.

Bunker neďaleko mosta LafranconiBunker neďaleko mosta Lafranconi. Bunker je zrekonštruovaný, je v ňom zriadené múzeum. Aj okolie je upravené. Jeho návštevu určite odporúčame.

Dunajská promenáda

Ak vás príroda neláka, no máte radi prechádzky mestom, určite si prejdite celé nábrežie Dunaja od Karloveskej zátoky až po Euroveou. Karloveská zátoka začína pár sto metrov za mostom Lafranconi, kde si môžete skočiť na pivo v kultovej krčmičke Mark Twain. Zo zátoky trasa prechádza okolo lodenice Klubu vodných športov Karlova Ves. Následne sa o pár minút dostanete pod most Lafranconi, kde začína promenáda, po ktorej sa dostanete až do Starého Mesta. Ďalšie rozptýlenie nájdete pri River Parku, kde je viacero reštauračných zariadení a niekoľko obchodov. Z River Parku je to potom už len kúsok do centra mesta, kde sú už neobmedzené možnosti spoločenského vyžitia. Trasa následne končí pri Eurovei, veľkom nákupnom centre s množstvom obchodov a služieb.

Promenáda bola pod mostom Lafranconi nedávno zrekonštruovaná a konečne bolo osadené osvetlenie. Takže ak ste na bicykli a nemáte svetlo, mali by ste to prežiť v zdraví, na rozdiel od minulosti, keď tu bola tma a človek sa bál, či náhodou niekoho nezrazí. Vybudované boli aj lavičky a upravené sú aj vyhliadky na Dunaj. Cesta vedie teraz po peknej, širokej asfaltke bez výtlkov, takže na svoje si prídu nielen chodci, ale i cyklisti, korčuliari či rodičia s kočíkmi.

Vynovená promenáda pohľadom z Mosta LafranconiVynovená promenáda pohľadom z Mosta Lafranconi. Hodnotná je najmä dlhočizná alej starých stromov. Má takmer 3km.

Balkónik zrekonštruovanej promenády.Balkónik zrekonštruovanej promenády. Mestská promenáda bola zrekonštruovaná v roku 2016. Vymenený bol najmä rozbitý asfalt.

Výdaj stravy pod mostom

Pravidelne, týždenne sa pod mostom Lafranconi vydáva strava bezdomovcom. Deje sa tak na betónovom priestranstve pri Botanickej záhrade. Akciu zvykne doprevádzať mestská polícia. Toto rozdávanie jedla patrí už k bežnému kolobehu života mosta.

Čriepky z histórie mosta

Most Lafranconi bol postavený v roku 1991 a názov získal skomolením mena Eneu Graziosa Lanfranconiho, ktorý sa zaoberal štúdiom Dunaja, okrem iného i za účelom získania poznatkov pre budovanie čo najúčinnejšej protipovodňovej ochrany. Výsledný most bol postavený na základe jedného zo siedmych navrhovaných variantov, rešpektujúc požiadavku čo najmenšieho estetického zásahu do okolitej krajiny. Pri jeho stavbe sa zohľadnil i vzhľadový súzvuk s už existujúcim Mostom SNP.

Most je dlhý, na slovenské pomery úctyhodných 761m. Dopravným účelom slúži vozovka široká dovedna 30m. Most má jednoduchú formu, pričom od mohutného stredového piliera sa jeho teleso vejárovito roztvára k jednotlivým brehom. Tento pilier je jediným, ktorý nesie celý most. Zaujímavosťou je, že vo vnútornom telese je umiestnený vodovod a plynovod.

Most Lafranconi z dunajskej promenádyMost Lafranconi z dunajskej promenády. Architektonicky sa nejedná o nejaké "nadčasové dielo", pri ktorom by človeku padla sánka.

Výhľad na most z juhovýchodnej stranyVýhľad na most z juhovýchodnej strany. V týchto miestach nie sú štrkové pláže, ako je tomu pár sto metrov vyššie proti prúdu.

Upozornenie a trocha kritiky na záver

Ak sa sem vydáte v noci, alebo počas kratších zimných dní, je potrebné pamätať na to, že na moste je síce chodník pre peších a cyklistov, no chýba osvetlenie. Preto je tu pohyb pomerne riskantný. Hrozí zrážka cyklistov, bežcov a podobne. Hlavne ak nemajú svetlo, prípadne reflexné prvky. Ako-také osvetlenie je len na oboch koncoch mosta v oblasti rámp smerujúcich na most.

Čo sa týka samotných rámp, tak tam sa treba mať tiež na pozore. Problém nie je ani tak pri výstupe. Sklon rámp je prijateľný aj pre kočík, či cyklovozík. ale v zime je potrebný kus opatrnosti, ak je povrch namrznutý. Takisto pri zjazde je potrebná opatrnosť, pretože rampy sa prudko v polovici stáčajú a nie je úplne dobré vidieť či vám niekto nevbehne do cesty. Ďalšie rizikové miesto je na karloveskej strane, kde sa križuje výjazd z rampy s chodníčkom spájajúcim západnú a východnú stranu mosta. Vždy tu môže niekto vybehnúť. Preto keď ideme na bicykli, v tomto mieste zvykneme zvoniť zvončekom. Aspoň tak čiastočne na seba upozorníme.

V tomto smere by si most Lafranconi zaslúžil vylepšenie, pretože je čoraz viac využívaný na presun chodcov a cyklistov. Vhodné by bolo chodník na moste osvetliť, prípadne niektoré miesta doplniť o malé dopravné zrkadlo, aby človek videl, či mu spoza rohu nevybehne cyklista, alebo bežec. Mimochodom z času na čas sme na moste našli pohodené smeti, prípadne plastové fľaše. Na tomto by sa mohlo tiež trochu popracovať, napríklad osadiť viac smetných košov na moste :)

Rampy vedúce na mostRampy vedúce na most. Sú klasické cikcakovité. Na bicykli si treba dávať trochu pozor, hlavne v záhyboch.

Na mosteZ obidvoch strán mosta vedie chodník. Bohužiaľ nie je osvetlený, čo najmä v noci môže narobiť problémy cyklistom a chodcom bez osvetlenia, prípadne reflexných prvkov.

Smeti!Smeti! Niekto si zrejme splietol most s kontajnerom. Možno by pomohlo na moste osadiť smetné koše?

Čo si pozrieť v okolí?

  • Botanická záhrada UK - prehliadka flóry pre všetky vekové kategórie. Ešte ste tu neboli? rozhodne sa choďte pozrieť
  • Karloveské rameno a lodenica - centrum vodných športov, ale aj nádherná prechádzka v chránenej prírodnej oblasti
  • Bunkre z medzivojnového obdobia - bratislavská reťaz betónových opevnení rozhodne zaujme, niektoré bunkre sú v súčasnosti zrekonštruované a sprístupnené verejnosti. Odporúčame najmä bunker B-S-4 Lány, nachádzajúci sa pár minút pešo od mosta.
  • Vodárenská záhrada - výborné miesto na relax pre rodiny s deťmi v Karloveskom ramene pri Riviére
  • Vodárenské múzeum - múzeum nájdete v Kalovej Vsi pri Riviére, raz za rok je možné podniknúť prehliadku vodárenských chodieb pod samotným ramenom Dunaja
  • Historické centrum Bratislavy - z mosta Lafranconi je to do Starého Mesta na skok, zároveň tak môžete podniknúť príjemnú prechádzku
  • Bratislavská ZOO – klasická atrakcia, hlavne pre deti. Bol tu vybudovaný aj DinoPark.

„Špehovanie“ z Mosta Lafranconi :)„Špehovanie“ z Mosta Lafranconi :) Láska kvitne v každom čase, aj pod mostom Lafranconi

Ubytovanie v oblasti mosta Lafranconi - Karlova Ves

Booking.com

Fotografie z mosta Lafranconi a jeho okolia