Na zlepšenie našich služieb používame cookies.

Bunkre Mulda a Paseka sa nachádzajú v Jeleňom háji pri Moste Lafranconi v Petržalke. Sú ukryté v lužnom lese. Najpraktickejší prístup k nim je po bývalých hraničiarskych asfaltkách v uvedenom lese v kombinácii s lesnými cestami, využívanými zrejme poľovníkmi. Najjednoduchšie sa k bunkru dostanete, ak od Mosta Lafranconi zídete po červeno značenej turistickej diaľkovej trase do Jelenieho hája po betónovej ceste a neskôr asfaltke smerom k hranici s Rakúskom.

Okolie bunkra MuldaOkolie bunkra Mulda. Okolie bunkra B-S-2 Mulda tvorí hustý lužný les, z ktorého sa nečakane vynorí tento betónový objekt stojaci na čistinke.

Táto trasa prebieha v tesnej blízkosti pravého brehu Dunaja, pričom hneď vľavo od asfaltky, tesne pred hranicou sa nachádza iný bunker - B-S-1 Šterkoviště. Za ním je potrebné zahnúť po spolu s asfaltkou smerom doľava. Po približne kilometri prídete k rázcestiu s lesnou cestou po ľavej strane. Vydáte sa týmto smerom až ku lesnej križovatke, z ktorej cesta vľavo vedie k bunkru Mulda a doprava k bunkru Paseka. Ideálne je vybrať sa sem na bicykli, ale trasa je tiež pekná pešia prechádzka.

Bunkre Mulda, Paseka, Štěrkoviště a neďaleký zrekonštruovaný bunker Lány tvoria logickú opevňovaciu líniu pozdĺž hranice s Rakúskom. Bunkre boli postavené ako súčasť ťažkého opevnenia hraníc 1. Československej republiky ako vhodný typ obrany proti narastajúcemu vplyvu Nemecka pred II. svetovou vojnou. Podobne ako množstvo ďalších podobných pevností nakoniec skončili opustené bez boja, čo bol následok dohody svetových mocností z Mníchova. Viac sa dočítate v našom článku.

Pohľad na bunker B-S-4 Lány od priľahlého lesíka.Pohľad na bunker B-S-4 Lány od priľahlého lesíka. Strieľne po obvote a pozorovateľne navrchu pripomínajú, že pre nepriateľov nebolo jednoduché priblížiť sa k nemu.

Bunker B-S-2 Mulda

Bunker B-S-2 Mulda je neudržiavaný, v pôvodnom stave, otázny je pôvod vonkajšej kamufláže. Zrejme bola nanesená v neskorších rokoch, keď objekty bunkrov chátrali. Bunker leží v záplavovom pásme a hoci bol v minulosti hermeticky uzatvoriteľný, dnes ho počas povodní vytápa Dunaj. Zrejme aj z tohto dôvodu tu nebolo zatiaľ pristúpené k väčšej rekonštrukcii.

Detail vstupu do bunkra MuldaDetail vstupu do bunkra Mulda. V súčasnosti je bunker Mulda uzatvorený oceľovou mrežou.

Bunker sa nachádza na trávnatom priestranstve v lužnom lese. Uzavretý je mrežou. Pozrieť si ho tak môžete len zvonka, avšak je taker identicky koncipovaný, ako neďaleký zrekonštruovaný bunker Lány resp. voľne prístupný bunker Štěrkoviště. Bunker Mulda má charakteristický tvar s dvoma kopulovitými pozorovateľňami a viacerými strieľňami pre ľahké a ťažké zbrane. Pred strieľaňami sa nachádzajú priekopy, znemožňujúce prístup k zbraniam a slúžiace na zber vypálených nábojníc. Po obvode vrchnej časti sú oceľové oká, slúžiace na uchytenie maskovacích celt. Bunker Mulda patril k ťažkým stavbám opevnenia hraníc, čo je zrejmé už pri pohľade na jeho extrémne masívnu konštrukciu.

StrieľneStrieľne. Pohľad na guľometné strieľne bunkra Mulda. Na vrchu bunkra si možno všimnúť oceľové oká slúžiace na zavesenie maskovacích sietí.

Bunker B-S-3 Paseka

Bunker B-S-3 Paseka je podobne ako bunker Mulda neudržiavaný a schátraný betónový objekt ťažkého opevnenia. Po vytopení neďalekým Dunajom bol i tento bunker uzatvorený. Cesta k nemu je v jednom mieste zatarasená popadanými stromami, ale ľahko ho obídete. Bunker je situovaný v klasickej vegetácii lužného lesa. Je obrastený krovím, ale cesta vás dovedie až k nemu. Bunker Paseka je podobne ako bunker Mulda stavbou s dvoma pozorovateľňami navrchu. Tvorená je masívným šedým betónom, do ktorého sú vtlačené strieľne pre rôzne druhy zbraní. Takisto sa tu nachádzajú charakteristické priekopy, brániace prístupu protivníka a umožňujúce zber prázdnych nábojníc.

Bunker B-S-3 PasekaBunker B-S-3 Paseka. Prístup k bunkru Paseka je po lesnej ceste v lužnom lese pri Dunaji. Tá je zapadaná stromami. Samotný bunker je tiež pomerne zarastený.

Objavovanie bunkrov resp. pechotných zrubov B-S-2 Mulda a B-S-3 Paseka je vcelku ,,veselou" záležitosťou. Trasa k nim nie je značená a tak musíte trochu pátrať. V lužnom lese sa zrejme vyskytujú poľovníci, o čom svedčia posedy a množstvo kukurice, ktoré tu bolo porozhadzované. Prechádzku do týchto končín vám tak môže ozvláštniť stretnutie so srnkou alebo diviakom.:)

Strieľne a pozorovateľňaStrieľne a pozorovateľňa. Bunkre ťažkého opevnenia Bratislavy mali viacero strieľní a zvyčajne dve pozorovateľne.

Fotografie bunkrov Mulda a Paseka

inzercia

Roy.sk - Outdoorový obchod