Holíčske megality, alebo menhiry, ak chcete, sú monumentálne kamene, objavené v Holíči, pri stavbe miestneho sídliska. Podľa záverov skúmaní, ide o pozostatky niekdajšieho kultu pohanov v tejto časti Európy. Kamene, ktoré sa podarilo zachovať, nesú zjavné známky opracovania ľudskými nástrojmi, dokonca sú na nich vyobrazené rôzne výjavy a božstvá.

Rozloženie menhirov.Rozloženie menhirov. Časť megalitov bolo premiestnených z pôvodného náleziska a uložených do tvaru slnečných hodín.

Ako sa dostať ku kameňom?

Kamene v Holíči nie je obzvlášť ťažké nájsť. Nachádzajú pri dobrom orientačnom bode - Holíčskom zámku, presnejšie medzi ním a budovou starej hrnčiarskej manufaktúry. Tá je situovaná hneď pri hlavnej ceste prechádzajúcej mestom a kamene sú vystavené práve za ňou. Postačí ak z hlavnej cesty odbočíte v mieste smerovej tabule ukazujúcej k zámku. Kamene už potom jednoducho nájdete. Sú situované priamo na trávniku pri miestnych panelákoch, takže tu nie je problém ani zaparkovať.

Kombinácia prastarých obradných kameňov a sídliska pôsobí dosť kontrastne. Samozrejme do Holíča sa ľahko dostanete i autobusom, alebo na bicykli. Pričom práve túru bicyklom by sme radi odporučili, pretože v meste samotnom, ako aj v jeho okolí nájdete mnoho menej známych atraktivít, ktoré sú spolu s tunajším krajom vhodné na objavovanie formou cykloturistiky. Holíčske kamene sú voľne a bezplatne prístupné. My sme tu dokonca nenaďabili na absolútne žiadnych turistov. Zdalo sa, že kamene takmer nikoho nezaujímajú.

Megality v Holíči.Megality v Holíči. Nájdete ich za budovou miestnej historickej manufaktúry.

Menhiry

Menhir znamená v bretónčine niešo ako dlhý kameň. Tieto kamene symbolizovali v predstavách rôznych kultov mŕtveho človeka. Akoby jeho duša prešla do týchto obeliskov. Nebolo však obvyklé pochovávať pri nich ľudí.

Holíčske megality dnes pod rúškom tajomstva stoja v tieni dnešných, oveľa mohutnejších, ľudských stavieb. Nájdete ich priamo pri tunajších panelákoch. Vyzerá to trochu bizarne a počas ich návštevy vám možno napadne, či miestni obyvatelia nemajú strach, že sú priamo pri ich domoch vystavené niekdajšie kultové kamene. Rozhodne však ide o prvotriednu atraktivitu, ktorá je absolútne jedinečná.

Kamene sú roztrúsené v kruhovej forme, hoci to nie je na prvý pohľad zjavné. Takto boli umiestnené počas prevozu na toto miesto. Uprostred stojí niečo ako hlavný menhir - asi štyri metre vysoký kameň vo forme na konci zrezaného pomarančového mesiačika. Ďalšia jeho časť je totiž zakopaná pod zemou.

Práve na centrálnom kameni si možno veľmi rýchlo všimnúť vytesané obrazce. Materiál, z ktorého sú kamene vytesané nám asi najviac evokoval pieskovec. Istotne sa opracovávali ľahšie, ako keby bol použitý iný druh skaly. Prvé, čo si istotne všimnete, je obrazec akejsi ruky držiacej niečo ako kladivo, alebo mlat. Podobne i ostatné vyobrazené objekty zrejme predstavujú nástroje. Ruka s mlatom je podľa všetkého odkazom na božstvo Perúna.

Návštevu megalitov v Holíči môžeme odporučiť, pretože aj keby vás nakoniec nezaujali, čo nepredpokladáme, v okolí si ľahko nájdete náhradu v podobe Holíčskeho zámku, ktorý rozhodne stojí za návštevu. Ak nie ste práve na históriu, môžete sa veselo počlnkovať v jeho vodnej priekope. Nestojí to majland a zámok si môžete pozrieť aspoň z tohto netradičného uhla.

Veľký Idol. Veľký Idol. Tzv. veľký idol verzus holíčsky panelák. Neobvyklá kombinácia.

Typ kameňov.Typ kameňov. Nájdené kamene údajne symbolizovali širšie "ženské" a vyššie "mužské" bytosti.

Detailný záber na jeden z holíčskych kameňov.Detailný záber na jeden z holíčskych kameňov. Na prvý pohľad ide o opracované kamene, hoci o ich pôvode koluje mnoho pochybností.

Stručná história megalitov

Kamene sa podarilo objaviť počas stavby holíčskeho sídliska s názvom SNP. Bolo to v roku 1988. Objavitelia sa k vzácnym artefaktom zachovali veľmi macošsky a neodborne, čoho následkom sa zachovala iba časť kameňov. Štúdiu kameňov sa venoval najmä archológ Dr. Irša. Jeho zásluhou sa podarilo kamene uchovať. Boli premiestnené na súčasné miesto a rozmiestnené do postavenia slnečných hodín. Taktiež nebolo jednoduché potvrdiť autenticitu kameňov, pretože dovtedy sa za krajinu z najvýchodnejším výskytom menhirov považovalo Česko. Do roku 2004 kamene nepovažoval za autentické ani Pamiatkový úrad SR.

Až po návšteve svetového odborníka na podobné artefakty Charlesa Tanguya Le Rouxa sa situácia zmenila. Ten kamene dôkladne preskúmal a potvrdil, že ide o opracované menhiry. Po preskúmaní miesta nálezu - lokality dnešnej kalvárie v Holíči vyslovil hypotézu, že kamene boli v dôsledku zničenia kultu vyvrátené a zhodené z pahorku. Kamene boli totiž uložené v hĺbke 2-4m a bolo ich asi 40 kusov. Zachovalo sa ich 22.Nie všetky boli vykopané a dokonca nikto nevykonal archeologický prieskum náleziska. Niektoré z kameňov boli rozvozené po okolitom kraji, iné znova zahrnuté.

Uvedený odborník sa domnieval, že kamene boli umiestnené v kruhu s priemerom 30m. Uprostred stál 3m vysoký kameň. Z infotabule pri kameňoch sme sa dozvedeli, že kamene boli situované v dvoch kruhoch a uprostred bol umiestnený hlavný kameň tzv. idol. Striedali sa tu nízke a široké „ženské kamene“ a vysoké a štíhle „mužské kamene“. To všetko malo údajne astronomický a magický účel. Nakoniec sa podarilo zistiť, že kamene boli uložené v dvoch kruhových priekopách, z ktorých vonkajšia mala priemer 60m. Celý objekt tvoril tzv. rondel. Uvedené kamene boli usporiadané do jednotlivých svätýň v priekopách. Objavené kamene pochádzali z jednej z týchto svätýň v severozápadnej časti tunajšieho pravekého rondelu.

K záhadám a zaujímavostiam viažúcim sa k týmto kameňom patrí fakt, že pod jedným menhirom sa našli dva pozostatky kostier. Otázne je to i s vekom kameňov. Vzhľadom na obdobie trvania megalitickej kultúry by ich vznik mohol patriť do pomerne širokého obdobia 5-2 tisíc rokov pred naším letopočtom.

Menšie kamene.Menšie kamene. Roztrúsené kamene majú kvádrovitý tvar, no nevidno na nich žiadne ďalšie vytesané symboly.

Perún.Perún. Silu pohanského božstva Perúna, zrejme symbolizuje tento obrazec na hlavnom kameni - ruka držiaca akýsi mlat.

Čo si pozrieť v okolí?

  • Zámok v Holíči - významná atraktivita mesta, hoci v súčasnosti značne schátraná, ponúka prehliadky s výkladom
  • Mlyn v Holíči - historický mlyn objavíte nad mestom, z miesta sú pekné výhľady na Skalicu
  • Pravoslávny chrám v Holíči - nájdete ho nad mestom, pri židovskom cintoríne, už zďaleka svieti svojimi pozlátenými vežami
  • Skalica - veľmi pekné historické mesto s jedinečnou výstavbou
  • Kačenáreň pri Kopčanoch - zaujímavá tehlová ruina historického objektu kačenárne
  • Chrám sv. Margity Antiochijskej - fotogenický kostolík uprostred polí pri Kopčanoch
  • Žrebčín Kopčany - historický objekt cisárskeho žrebčína

Pohľad na veľký idol.Pohľad na veľký idol. Ústredný kameň meria približne štyri metre, no ďalšie centimetre sú skryté v zemi.

Fotografie megalitov v Holíči