Jedným z najzaujímavejších bunkrov patriacich do prvorepublikového opevnenia Bratislavy je bunker B-S-15 Ostrov. Jednoznačne za to „môže“ jeho neobvyklá poloha priamo na brehu Dunaja a iba niekoľko metrov od atraktívneho sútoku tejto rieky a petržalského ramena Zuzana.

 Postavenie pri DunajiPostavenie pri Dunaji. Bunker bol vybudovaný priamo na brehu Dunaja. Mohol tak teoreticky zasiahnuť aj do prípadných bojov na rieke.

Ako sa dostať k bunkru B-S-15 Ostrov?

Bunker Ostrov sa nachádza na najjužnejšom cípe Starohájskeho ostrova. Cesta k nemu je dobrodružná. Vedie hustým lužným lesom. Najpohodlnejší prístup predstavuje lesná cesta popri toku Dunaja. Na túto cestu sa najpraktickejšie dostanete priamo z hrádze. Ideálne bude, ak si vezmete bicykel a z hrádze odbočíte doľava k Dunaju a vydáte sa v smere toku Dunaja na juh k spodnému cípu Starohájskeho ostrova.

Cesta k bunkru B-S-15 OstrovCesta k bunkru B-S-15 Ostrov. Bunker sa nachádza na najjužnejšom cípe Starohájskeho ostrova. Leží pri tomto elektrickom vedení ponad rieku Dunaj.

Cesta je najskôr štrkovo-zemitá a neskôr má betónový podklad, ktorý je pokrytý riečnym nánosom v dôsledku záplav. My sme sa sem vydali v čase po daždi, no napriek rozbahnenému terénu sa cestou dalo prejsť aj na bicykli. Záverečný kúsok je tvorený už len krátkou pešinkou. Cesta naprieč Starohájskym ostrovom na bicykli trvá k bunkru približne 20-30 minút, záleží od aktuálnych podmienok. Ak je cesta rozbahnená, ide to samozrejme pomalšie.

Približne 50m pred miestom kde sa rameno Zuzana vlieva do Dunaja sa po vašej ľavici z krovia vynorí bunker Ostrov. Je situovaný kúsok pri stožiari elektrického vedenia, ktoré križuje tok Dunaja. Okolitý les je zaujímavý najmä tým, že to je takmer prales. Je to chránené územie, na čo upozorňujú viaceré tabuľky. Po ceste k bunkru je množstvo miest s ohniskami, najmä na brehu rieky. Škoda, že tu zostáva množstvo odpadkov, ktoré odnesie asi len Dunaj počas záplav. Cesta k bunkru cez lužný les popri Dunaji je veľmi peknou prechádzkou a stretnete tu množstvo psíčkarov.

Lužný lesLužný les. Bunker Ostrov "vykúka" z lužného lesa.

Objekt bunkra

Objekt bunkra je často zaplavovaný. Zrejme preto nevidno snahy o jeho sanáciu. Je ponechaný svojmu osudu a pomaly sa rozpadáva, hoci pri stavbe z tak mohutného betónu to môže trvať dlhé veky. Bunker má dve charakteristické pozorovateľne a viacero strieľní.

Bunker B-S-15 Ostrov - súčasť ťažkého opevnenia.Bunker B-S-15 Ostrov - súčasť ťažkého opevnenia. Bunker je vybudovaný z masívneho betónu.

Bunker Ostrov je jednopodlažný. Na hranách je opatrený charakteristickými oceľovými úchytmi pre maskovacie siete. Na bunker je možné vyliezť a sú z neho pekné výhľady na Dunaj. Posádka, ktorá tu v minulosti hliadkovala, mala jednoznačne najkrajší „rajón“ na stráženie. Chlapci si mohli pohodlne vyložiť nohy do vody a čakať na rozkazy, alebo si večer „užívať“ atmosféru zátoky Zuzana. Je tu naozaj pekne. Rieka je hneď pri bunkri. Bunker je umiestnený pri vode ešte oveľa bližšie ako je tomu napríklad u bunkra B-S-1 Štěrkoviště pri Moste Lafranconi.

Vstup do interiéru Vstup do interiéru. Do bunkra B-S-15 môžete bez problémov vojsť.

Pokiaľ nie je lužný les zaplavený do bunkra sa dá voľne vstúpiť a pozrieť si interiér. Nezabudnite si čelovku, nepreniká sem totiž takmer žiadne svetlo. V bunkri sa už nenachádza žiadne zariadenie, len holé múry a nánosy blata z povodní.

HrdzaHrdza. Vplyvom vody postupne zoxidovali aj tieto steny. Bunker však napriek tomu odoláva rozkladu.

Sútok Dunaja a ramena Zuzana

Ak sa vyberiete k bunkru B-S-15 Ostrov určite sa prejdite ešte pár krokov na juh k sútoku Dunaja a ramena Zuzana. Ide o miesto, ktoré je veľmi málo známe, evidentne je však často navštevované. Sútok je označený značkami pre lodnú dopravu. Medzi sútokom a bunkrom sa nachádza ohnisko, kde sa podľa zanechaných stôp často táborí. Južný cíp Starohájskeho ostrova tvorí v mieste sútoku vyvýšenú platformu a tak tvorí veľmi dobrú pozorovaciu platformu. Radosť sa sem len tak posadiť a rozjímať, ak práve nie sú komáre, alebo záplavy.:)

Sútok Dunaja a ramena ZuzanaSútok Dunaja a ramena Zuzana. Niekoľko metrov za bunkrom Ostrov sa nachádza toto pekné a málo známe miesto.

Fotografie z bunkru B-S-15 Ostrov

inzercia

Roy.sk - Outdoorový obchod