Vodné dielo Gabčíkovo je enormne známa slovenská priehrada na Dunaji, pri hraniciach s Maďarskom. Ide o mohutné železobetónové dielo pri s dvoma, bežného smrteľoníka, ohromujúcimi plavebnými komorami pri mestečku Gabčíkovo. Vodné dielo sa rozkladá na juh od Bratislavy. Hlavným zámerom bolo vytvoriť spoľahlivú plavebnú dráhu, keďže tok Dunaja mal tendenciu neustále sa meniť. Ďalším dôvodom bola výroba elektrickej energie. Spolu s praktickými dôvodmi pre vybodovanie priehrady vznikli i pozitívne postranné efekty v podobe vytvorenia nových možností na rekreáciu obyvateľov Bratislavy, okrem iného otvorením skvelých možností na cykloturistiku.

Vodné nádrže koncentrujú rôzne športové aktivity. Vodné dielo Gabčíkovo ponúka ideálne podmienky pre čoraz populárnejšiu cestnú cyklistiku. Výhodou je najmä asfaltová cyklocesta po jeho celkovom obvode. Má dĺžku približne 100km a dá sa zvládnuť za 5 hodín jazdy. Poskytuje tak možnosti pre kratšie i dlhšie cyklovýlety, prípadne poslúži ako plocha na cyklotréning. Zaujímavou možnosťou pre cyklistov je práve kompletný prejazd okolo celej vodnej nádrže Gabčíkovo. Trasa vedie po hrádzi a preto je tu vylúčená resp. minimalizovaná premávka áut.

Začiatok a koniec cyklookruhu okolo Vodného diela GabčíkovoZačiatok a koniec cyklookruhu okolo Vodného diela Gabčíkovo. Okruh môžete začať i ukončiť na Prístavnom moste.

Trasa

Trasa začína a končí v hlavnom meste. My sme sa rozhodli vybrať po petržalskom brehu cestou ,,dolu" a smerom naspäť po ,,slovnaftskej" trase. Cesta k plavebným komorám na juhu je samozrejme mierne ,,dole kopcom". A cesta späť veľmi mierne stúpa. Problémom, ktorý môže cyklistu prekvapiť, je najmä silný vietor, ktorý sa na poväčšine plochej Podunajskej nížine môže vyskytnúť. Ten môže byť naozaj vysiľujúci. Naopak počas pekných letných dní, je tento cyklookruh non-stop popri vode veľmi osviežujúci.

Gabčíkovské moreGabčíkovské more. Keď zafúka, Dunaj sa riadne rozbúri. Silný vietor na Dunaji je známy pod pojmom košava.

Petržalskou stranou ku komorám

Prvá etapa cykloprechodu vedie po petržalskej strane hrádze z Bratislavy do Rusoviec, Čunova a Danubiany. Cesta tu býva často plná cyklistov, korčuliarov a bežcov. Je to lokalita veľmi populárna pre relax obyvateľov hlavného mesta a okolia. V tomto úseku sa nachádza aj množstvo bufetov, kde si v lete môžete príjemne posedieť a dať si napríklad aj pečené ryby. Množstvo ľudí podstupuje trasu do Rusoviec a Čunova, aby sa okúpali v tamojších jazerách. Preto opatrne, keď budete na bicykli ,,uháňať" k plavebným komorám v Gabčíkove.

Prvý veľmi zaujímavý pohľad ponúka čiastočný prechod toku Dunaja po hrádzi za Čunovom, v spodnej časti Zdrže Hrušov. Dunaj je tu hnaný do umelo upraveného koryta a vytvára zaujímavé pereje. Je to aj populárne miesto vodných športov. Špeciálne jazdy na divokej vode. V týchto miestach sa otvárajú nádherné pohľady na obrovskú vodnú plochu Zdrže Hrušov. Tu si prvýkrát môžete uvedomiť veľkosť vodného diela Gabčíkovo.

Prechod cez DunajPrechod cez Dunaj. Za Čunovom trasa čiastočne prekonáva tok Dunaja. Naskytnú sa zaujímavé pohľady na umelo upravené koryto.

Z tohto miesta razom ubudne bufetov, nestojí tu prakticky žiaden. A cesta sa zmení na presun akoby do nekonečna. Cyklocesesta je tvorená hrádzou Dunaja a preto sa jej vzhľad veľmi nemení. V podstate ide o priamku smerom na juh. Cestu si však môžete ,,ozvláštniť" časovkou, alebo si môžete vychutnávať výhľady na šíre vodné plochy, lužné lesy a zaujímavé vodné vtáctvo, najmä kormorány. Popod hrádzu vedie klasická cesta pre automobily a vynárajú sa jednotlivé dedinky. Dunaj tu pôsobí naozaj impozantne.

Ďalšia cesta priamo po pravom brehu Dunaja vás dovedie do Vojky. Tu je možnosť previezť sa zadarmo kompou do Kyselice, čo aj mnohí využívajú. Dostanete sa tak na druhý breh Dunaja a odtiaľ sa vrátite do Bratislavy. Takýto výlet má približne 70km. V miniprístave vo Vojke si môžete doplniť vodu. Na druhej strane v Kyselici je k dispozícii aj bufet.

Kompa vo VojkeKompa vo Vojke. Vojka a Kyselica sú prepojené bezplatnou kompou. Prevezie autá i bicykle. Okruh okolo Gabčíkova si takto možno ozvláštniť a skrátiť približne o 30km.

Komory v Gabčíkove

Ak sa rozhodnete o komplet okruh okolo vodnej nádrže, z Vojky vedie cesta rovnakého charakteru až k plavebným komorám v Gabčíkove. Tie predstavujú určite highlight tohto cykloprechodu. Komory sú dve a nad nimi sa týči riadiaca veža. Jedná sa na slovenské pomery o veľké technické dielo. Silný dojem budia najmä masívne dvere komôr. Ak fúka silnejší vietor vlny v tejto časti nádrže pôsobia ako na menšom mori. Ak máte šťastie, môžete si obzrieť prevádzku komôr naživo. Taktiež je možné sa tu občerstviť.

Plavebná komoraPlavebná komora. V Gabčíkove sú k dispozícii dve plavebné komory. Je to impozantné technické dielo na impozantnej rieke.

Po obhliadke plavebných komôr sa cesta stáča znova na sever do Bratislavy. Na krátky úsek (niekoľko sto metrov) z hrádze je však zakázaný vstup, hoci prejazd na bicykli je fyzicky možný. Preto je na zvážení, či sa tadiaľto vydáte. Bezproblémová cesta vedie cez obec Gabčíkovo a priľahlé dediny, hoci takto si okruh mierne predĺžite. Je potom na vás, z ktorej z nich sa znova napojíte na hrádzu. Tu už nie je problém so zákazom vstupu.

Ľavým brehom naspäť

Cesta späť do Bratislavy je po tejto strane hrádze veľmi pekná najmä v oblasti Zdrže Hrušov. Breh je plytkejší, trávnatý a dá sa tu zastaviť a oddýchnuť si v príjemnom prostredí. Na posledných kilometroch, keď sa vnoríte do lužných lesov sa znova začnú objavovať bufety s občerstvením. To už je ale neďaleko záver cyklotrasy. Ešte pár zaujímavých kilometrov okolo technologických krás ako Slovnaft, prístav a Prístavný most a ste v cieli tohto nezabudnuteľného okruhu.

Technické unikátyTechnické unikáty. Takéto industriálne objekty budete môcť vzhliadnuť popri cyklotrase.

Čo si pozrieť v okolí vodného diela?

  • Jazero v Rusovciach - tradičná destinácia letného kúpania v prírodnom štrkovom jazere
  • Areál vodných športov Čunovo - ponúka možnosti raftingu
  • Galéria Danubiana - v rámci Európy jedno z najmladších múzeí moderného umenia, nachádza sa pri Čunove
  • Vojka - Kyselica - v tomto mieste hrádze je možný prevoz kompou cez Dunaj medzi oboma obcami, ktorý je bezplatný
  • Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy - prekrásna krajina lužných lesov a ramien Dunaja, je turisticky sprístupnená, ideálna na cykloturistiku
  • Prístavný most - dopravná stavba, ktorá prekvapí neočakávane peknými výhľadmi na Bratislavu

Fotografie z cyklovýletu okolo Gabčíkova