Letisko Vajnory je bývalým hlavným bratislavským letiskom. Slúžilo ako dopravné letisko, až do doby, kým nebolo vybudované nové letisko v Ivanke pri Dunaji. Neskôr slúžilo ako klasické športové letisko, pre motorové a bezmotorové lietanie, ako aj pre zoskoky parašutistov. V súčasnosti je pravou čiernou dierou Bratislavy.

Letisko Vajnory bolo celkom zdevastované a dnes tu nájdete v podstate len rozpadnuté, počarbané letištné budovy, čiernu skládku odpadu a v povetrí spomienky na kedysi slávnu minulosť. Letisko je okrem iného známe i tým, že tu pri pristávaní tragicky zahynul M.R. Štefánik a štartovali z neho i také celebrity ako Michal Dočolomanský. Za zmienku stojí rozľahlá trávnatá plocha letiska, ktorá dodnes plní aspoň rekreačnú funkciu v podobne dobrej možnosti na venčenie psov, púšťanie šarkanov a v neposlednom rade ako výborný terén pre leteckých modelárov, ktorý túto možnosť stále radi využívajú.

Útroby budov Letiska Vajnory.Útroby budov Letiska Vajnory. Steny pokrýva čerň, akoby tu bol v minulosti požiar.

Ako sa dostať na Letisko Vajnory?

Letisko Vajnory je všeobecne ľahko dostupné. Môžete sa sem dopraviť autom, MHDčkou, či bicyklom. Pešo by to zrejme nebola príliš záživná túra. Viac sa vyplatí poprechádzať na letisku samotnom.

Letisko Vajnory je dnes napriek svojej veľkej rozlohe absolútne nenápadné. Nachádza sa v podstate na okraji Bratislavy, medzi Račou a Vajnormi. Najvýznamnejším orientačným bodom pri hľadaní letiska je zrejme kruhový objazd na začiatku Vajnor. Križuje sa tu cesta privádzajúca dopravu z obchvatu Bratislavy, cesta do Vajnor a cesta vedúca práve k letisku, ktoré sa nachádza iba kúsok odtiaľto. Ak by ste sem prišli autom v smere od obchvatu, je potrebné na kruháči odbočiť doľava na treťom výjazde, na ulicu s príznačným názvom Pri starom letisku.

K letisku sú prístupy i z ostatných strán po menších uliciach, no ak sa chcete dostať čo najrýchlejšie k bývalým budovám letovej prevádzky, odporúčame prísť práve po ulici Pri starom letisku. Na túto ulicu sa dá dostať i od západu, z Rače zo smeru Horné Šajby. Na spomínaný kruhový objazd môžete prísť i od severu, ak je to pre vás výhodnejšie. Trasu od severu, alebo po menších uličkách odporúčame, ak by ste na letisko šli bicyklom.

Prístupová asfaltka na Letisko Vajnory.Prístupová asfaltka na Letisko Vajnory. V jej závere bola kedysi vrátnica.

Betónová príjazdová cesta Letiska Vajnory.Betónová príjazdová cesta Letiska Vajnory. Vedie na samotnú štartovaciu plochu.

Parkovanie na Letisku Vajnory

S odstavením auta pri bývalom letisku nie je väčší problém. Je možné zastaviť na parkovisku nákupného centra Vajnoria, ktoré nájdete v bezprostrednej blízkosti kruhového objazdu. Môžete však pokračovať ďalej po ulici Pri starom letisku a pozorne sledovať nenápadnú odbočku doprava. Nachádza sa ukrytá v poraste pri ceste. Kedysi tvorila hlavný príjazd do areálu letiska. Privedie vás priamo na vybetónované priestranstvo pri hlavných letiskových budovách. Dá sa parkovať priamo na ňom, alebo sa odviezť ešte kúsok poľnou cestou až priamo na plochu letiska. Miesto pôsobí vcelku strašidelným dojmom, tak sa možno budete sprvoti o auto obávať. Zdá sa však, že areál letiska je absolútne opustený.

Betónová plocha Letiska Vajnory.Betónová plocha Letiska Vajnory. Nachádza sa pred niekdajším hangárom. Dnes tu môžete zaparkovať.

Letisko Vajnory - minulosť v skratke a divoká súčasnosť

Letisko Vajnory patrilo k najdôležitejšej leteckej infraštruktúre Slovenska. Bolo otvorené tesne pred prvou svetovou vojnou. V roku 1923 tu bola zriadená prvá pravidelná, vnútroštátna linka Praha-Kbely - Vajnory, celkovo slúžilo do roku 2007, keď sa stalo obeťou divokých privatizačných čias. Jeho história je spätá i s tragickou udalosťou, keď tu 4. mája 1919 počas nešťastného pristávania zahynul M. R. Štefánik.

V súčasnosti by ste letisko napriek jeho slávnej minulosti takmer nenašli. Ak sa k nemu približujete od Vajnor, za krovinami, ktoré ho obrastajú, si pôvodný vstup takmer ani nevšimnete. Ak prejdete týmto vstupom, prvé čo vás privíta je rozľahlé betónové priestranstvo, vybudované z panelov. Dnes je na ňom porozhadzovaných množstvo starých pneumatík, ktoré zrejme slúžia na výcvik parkovania.

V okolitom kroví si taktiež všimnete polorozpadnuté, posprejované budovy menšej veľkosti. Pri pohľade na západ uvidíte zoskupenie hlavných budov letiska. Vynikne najmä riadiaca veža tzv. velín a vysoká hranolovitá budova, ktorá slúžila ako sušiareň padákov. Medzi nimi sú rôzne dielne a ubytovacie miestnosti. Pri veži je niekdajšia odbavovacia miestnosť, v minulosti známa aj ako Zrkadlová. Na sever od budov sa nachádza samotná trávnatá plocha letiska, ktorá sa javí ako-tak udržiavaná. Zrejme ju občasne kosia.

Všade je neskutočné množstvo bordelu rôzneho druhu, najmä sedačkových súprav a rôznych navozených odpadkov, steny budov sú posprejované insitnými pouličnými umelcami, okná majú kompletne vymlátené a objekty sa miestami zdajú akoby tu bol požiar. Areál zarastá náletovými drevinami s výnimkou štartovacej plochy.

Celý areál letiskových budov pôsobí strašidelne, nebezpečne, odrádza, no zároveň láka k prehliadke interiérov. Nikdy nemôžete vedieť, kto v ich útrobách sídli, ale my sme priestory našli totálne opustené. Nevyzeralo to, že by tu niekto aktuálne „táboril“. Hoci niektoré miestnosti pôsobili akoby v minulosti mali trvalejších obyvateľov, ktorí si ich mierne prispôsobili svojmu vkusu.

Budovy pôsobia ako mlčanliví svedkovia všeličoho ďalšieho, okrem bohatej leteckej histórie. Dielne, ubytovacie kapacity, sušiareň padákov sú plné sutiny, až sa zdá zložité dovtípiť sa, čo za silu dokázalo zničiť všetky tieto objekty. Chcelo to naozaj veľa práce. Vyzerá to tak, že všetko, čo malo cenu už bolo dávno odnesené, okrem genia-loci tohto kedysi slávneho miesta.

Samozrejme, k prehliadke láka najmä riadiaca veža, ktorá poskytuje možnosť výhľadov. Návšteva všetkých budov je samozrejme značne nebezpečná a na vlastné riziko. Nikdy neviete, čo sa tu kedy zrúti. Neodporúčame návštevu samotných interiérov schátraných budov. Nič tu nie je zabezpečené proti úrazu.

K objektom letiska patrí i bývalý hangár, ktorý už je zjavne v súkromných rukách. Je to prvá väčšia budova hneď pri miestnom nákupnom centre Vajnoria. My sme ju našli už v procese prestavby. Nie je isté, čo z nej vznikne. Bolo možné si však všimnúť klasickú architektúru hangárového interiéru.

Jedinou časťou Letiska Vajnory, ktorá ešte poskytuje aspoň akú-takú funkciu, je samotná letisková plocha. Stále je obľúbená na šarkaniádu, tréning paraglidingu a radi sem chodia i letecký modelári a psíčkari. Plocha poskytuje na tieto relaxačné činnosti výborné podmienky. Nachádza sa v podstate pod hrebeňom Malých Karpát a tak potešia i pohľady z letiska na lokálne, bratislavské minipohorie.

Pohľad na sušiareň padákov.Pohľad na sušiareň padákov. Vysoká budova naľavo slúžila práve na uvedený účel. Letisko Vajnory slúžilo i parašutistom na zoskoky.

Zanedbané nádvoríčko Letiska Vajnory.Zanedbané nádvoríčko Letiska Vajnory. Vzadu sú niekdajšie dielne.

Tri poschodia hrôzy.Tri poschodia hrôzy. Aj tak by sa dala popísať situácia v interiéry riadiacej veže bývalého významného Letiska Vajnory.

Jeden z niekdajších hangárov Letiska Vajnory.Jeden z niekdajších hangárov Letiska Vajnory. Dnes už získava nový účel. Nevedno aký.

Rozobraté torzo ďalšej z budov Letiska Vajnory pri sušiarni padákov.Rozobraté torzo ďalšej z budov Letiska Vajnory pri sušiarni padákov. Čo malo cenu, bolo dávno odnesené.

Vnútro sušiarne padákov Letiska Vajnory.Vnútro sušiarne padákov Letiska Vajnory. Padáky sa vytiahli na kladkách, aby ľahšie preschli.

Trosky v sušiarni padákov Letiska Vajnory.Trosky v sušiarni padákov Letiska Vajnory Na stene si možno všimnúť, že vytrhané boli i elektrické rozvody.

A čo výhľady?

Letisko Vajnory samotné poskytuje pekné pohľady na Malé Karpaty. Ich hrebeň je dobre viditeľný z letiskovej plochy. Výhľad na ňu zase poskytuje ruina riadiacej veže. Prístup do nej ale neodporúčame z dôvodu rizika ohrozenia zdravia a života. Je totiž naozaj ťažké povedať nakoľko stabilné stavby letiska v súčasnoti sú. Ich vzhľad však prílišnú dôveru nevzbudzuje.

Výhľad z riadiacej veže Letiska Vajnory na časť areálu.Výhľad z riadiacej veže Letiska Vajnory na časť areálu. Vybetónované priestranstvo ohraničené stavbami bol niekdajší hangár.

Výhľad z vrchného poschodia riadiacej veže Letiska Vajnory.Výhľad z vrchného poschodia riadiacej veže Letiska Vajnory. Na pozadí si možno všimnúť samotnú trávnatú plochu letiska.

Výhľad z riadiacej veže Letiska Vajnory na severozápad.Výhľad z riadiacej veže Letiska Vajnory na severozápad. Oblasť veže už zarastajú náletové dreviny.

Náročnosť

Návšteva Letiska Vajnory predstavuje nenáročnú prechádzku s lákadlami najmä pre deti. Tie si tu na jeseň môžu púšťať šarkany. Takisto psy si tu prídu na svoje a užijú si poriadny výbeh. Milovníci histórie Slovenska si tu zase zatiaľ ešte stále majú možnosť „ošahať“ významný bod na leteckej minulosti Slovenska. Návštevu samotných budov letištného komplexu s deťmi moc neodporúčame.

Schodisko riadiacej veže Letiska Vajnory.Schodisko riadiacej veže Letiska Vajnory. Schodisko sa zdá stabilné, no návštevu ruín veže neodporúčame.

Obmedzenie prístupu na letisko

Obmedzenia prístupu na Letisko Vajnory sme nezaznamenali. Je voľne prístupné po celý rok a až celkom naň sa dostanete autom.

Možnosti ubytovania, prespatia a opekania

Letisko Vajnory, v jeho súčasnej podobe nie je vhodným miestom na prespávanie, alebo opekanie. Radšej si pribaľte nejaký ten lepeňáčik do batoha, keď sa sem vyberiete a k tomu niečo na pitie. Zásoby si môžete doplniť i v blízkom nákupnom stredisku, ktoré priamo s letiskom susedí.

Obývačka na Letisku Vajnory alá Trainspotting.Obývačka na Letisku Vajnory alá Trainspotting. Toto bola niekdajšia odbavovacia hala, zvaná aj Zrkadlová miestnosť.

Kedy navštíviť Letisko Vajnory?

Ak nie ste leteckým modelárom, alebo psíčkarom, na letisko sa vyplatí vybrať na jeseň, keď sa púšťajú šarkany. V tomto smere je veľmi dobrou lokalitou. Ak by ste si chceli pozrieť letisko ako kedysi významnú atraktivitu Bratislavy, vyplatí sa sem vybrať hocikedy, keď hľadáte vhodný cieľ na krátku, netradičnú prechádzku. V rámci Bratislavy sa sem totiž viete rýchlo dopraviť.

Insitné umenie v priestoroch „galérie“ Letiska Vajnory.Insitné umenie v priestoroch „galérie“ Letiska Vajnory. Steny sú pomaľované množstvom graffity.

Zaujímavosti o lokalite

Okrem minulosti v podobe dôležitého bratislavského dopravného letiska sa k Letisku Vajnory viaže i bohatá športovo-letecká minulosť. Lietalo tu množstvo pilotov a skákalo kopec parašutistov. Zo stránok na internete je možné dočítať sa o bohatom leteckom živote na tomto letisku. Piloti, ktorí svedčia o jeho histórii, neraz s ťažkou nostalgiou spomínajú neopakovateľné zážitky a život na vajnorskom letisku. Len ťažko sa zmierujú s tým, čo z neho zostalo. Najmä s faktom, že hlavné mesto je v podstate bez športového letiska.

Tipy na výlet a atraktivity v blízkom okolí

  • Železničné múzeum - nájdete v časti Rače Rendez
  • Jurský Šúr - jedinečná mokraď, národná prírodná rezervácia pri Svätom Juri
  • Letisko M.R. Štefánika - hlavné letisko Bratislavy
  • Malá mohyla M.R. Štefánika - pietne miesto pri bratislavskom letisku
  • Termálny prameň pri Chorvátskom Grobe - prírodný wellness v podobne teplého prameňa, je bezplatne prístupný
  • Rozhľadňa a vinohradnícky skanzen v Svätom Jure - vyhliadka vo vinohradoch na západnej strane Svätého Jura

Fotografie z Letiska vo Vajnoroch

Informácie o článku

  • Kedy sme lokalitu navštívili: 2019
  • Fotografie sú z obdobia: október 2019
  • Autori článku: Martin Kiňo
  • Autori fotografií: Martin Kiňo

Poznámka redakcie: Opisovanú lokalitu (lokality) sme osobne navštívili a zdokumentovali prostredníctvom fotografií. Informácie v článku predstavujú náš subjektívny názor, prezentujú naše zážitky a slúžia predovšetkým na usmernenie. Preto ich použitie v praxi je len na vašom zvážení a na vlastné riziko. Pred návštevou každej lokality je nevyhnutné si zistiť, či sa na ňu nevzťahuje návštevný poriadok, ktorým sa treba riadiť.