Ludárova veža 1859m je vrcholom v oblasti Ďumbierskych Nízkych Tatier. Nachádza sa na severozápad od vrchola Ďumbier v jednom z jeho hrebeňov - konkrétne v Ludárovom hrebeni, ktorý smeruje od hlavného hrebeňa Nízkych Tatier, z Ludárovej kopy k Ludárovej holi.

Podľa nízkotatranského návštevného poriadku Ludárova veža nespadá medzi turisticky oficiálne prístupné vrcholy, no horolezci tu vo vymedzenom zimnom období môžu vykonávať horolezeckú činnosť. Na vrchol nevedú žiadne turisticky značené chodníky. Ludárová veža neponúka ťažké, dlhé lezenie, no i tak ide o vrchol na pohľad mimoriadne atraktívny. Zároveň tvorí najzápadnejšiu hranicu lezeckej oblasti vytýčenej na severnej strane Ďumbiera, vyhradenej na zimné lezenie.

Ludárova veža a Ludárova kopa Ludárovym hrebeňomLudárova veža a Ludárova kopa Ludárovym hrebeňom. Ludárov hrebeň je horolezeckou cestou v obtiažnosti 3.-4. stupňa UIAA.

Ako sa dostať na Ludárovu vežu?

Na Ludárovu vežu je najpraktickejší a najrýchlejší prístup autom. Doviezť sa môžete na Trangošku. Trangošskou dolinou potom vystúpite po turistickom chodníku smerom k Ďumbieru. Na začiatku doliny sa kúsok pod Srdiečkom nachádza veľké parkovisko, ktoré býva spoplatnené najmä počas zimnej lyžiarskej sezóny. Parkovať sa však dá i popri hlavnej ceste.

Trangošskou dolinou sa dostanete na Štefánikovu chatu a ďalej sa poberiete do oblasti Ďumbiera, kde je možné zostúpiť niektorým zo žľabov na severnú stranu Nízkych Tatier. Prístup do týchto končín je horolezcom povolený len v zimnom období. Odporúčame sa informovať o aktuálne platnej výnimke na horolezeckú činnosť.

V zime sa na Ďumbier dostanete po dobrom tyčovom značení, ktoré začína už neďaleko Štefánikovej chaty. Ak sa sem vyberiete za lezením, ideálne je, ak prespíte na uvedenej chate a ráno pokračujete na samotný Ďumbier.

Ludárová veža je dostupná i cez Krúpovo sedlo, od hrebeňa smerujúceho na Tanečnicu zostupom cez priľahlú dolinu a následným výstupom na hrebeň smerom k Bani. Ludárova veža je z týchto miest veľmi dobre viditeľná a práve z tadiaľto najlepšie vynikne jej horská krása. Priamo z vrcholu Ďumbiera sa hľadá ťažšie. Upozorňujeme, že trasa cez Krúpovo sedlo nie je oficiálne povolená na prístup do lezeckej oblasti severných stien Ďumbiera. V prípade núdze je však dobre vedieť i o tejto možnosti.

Priamo na Ludárovu vežu vedie smerom od vrcholu Ludárova hoľa cesta Ludárovým hrebeňom, alebo sa na ňu dá vystúpiť niektorou z ďalších čisto lezeckých ciest. Odporúčame pozrieť si horolezeckého sprievodcu tejto oblasti. Je dostupný i na internete. Chodecký terén potom vedie cez Kamzíčie sedlo, ktoré sa nachádza na sever od vrchola Ludárovej veže. Je dostupné žľabmi od západu aj východu. Výstupy na Ludárovu vežu, ak si odmyslíme dlhší prístup k nej, sú pomerne krátke. Že ste na správnom kopci, spoznáte podľa vrcholového pamätného kríža s menami viacerých zosnulých lezcov a dvojkrížom na vrchole Ďumbiera, ktorý sa bude týčiť mierne vľavo vysoko nad vami.

Ludárova veža a Ludárova kopa.Ludárova veža a Ludárova kopa. Z hrebeňa Ludárovej hole je Ludárova veža takmer nerozpoznateľná.

Masív Ludárovej veže od severozápadu.Masív Ludárovej veže od severozápadu. Z tohto pohľadu je vrchol pomerne výrazný.

Pohľad z Kráľovho stola na Ludárovu vežu.Pohľad z Kráľovho stola na Ludárovu vežu. Tá predstavuje pomerne výrazný vrchol uprostred fotky.

Kamzíčie sedlo a vrchol Ludárovej veže od západu.Kamzíčie sedlo a vrchol Ludárovej veže od západu. Z tohto pohľadu je zrejmé, že sedlo je neďaleko vrchola.

Pohľady zo Západného žľabu do Ludárovej doliny a Veľkého kotla.Pohľady zo Západného žľabu do Ludárovej doliny a Veľkého kotla. Západný žľab spadá z Kamzíčieho sedla pod vrcholom Ludárovej veže.

Ďumbier z Kamzíčieho sedla.Ďumbier z Kamzíčieho sedla. Najvyšší vrch Nízkych Tatier z týchto miest pôsobí skutočne mohutne.

Na Ludárovej veži

Ludárova veža je zaujímavým vrcholom, ktorý z niektorých miest takmer nespozorujete, no z iných pôsobí veľmi príťažlivo. Napríklad z hrebeňa tiahnuceho sa od Krúpovho sedla k Tanečnici. Kopec má peknú formu a nachádza sa v divokej a opustenej oblasti severných zrázov Ďumbiera. V týchto miestach cítiť pravú tvár týchto hôr.

Špička Ludárovej veže priam volá po výstupe. Jej príťažlivosť zvyšuje záhadný kríž na vrchole. Nie je isté, kto ho sem vyniesol, no sú na ňom inštalované pamätné tabuľky venované zosnulým horolezcom. Posedenie na vrchole, na miniatúrnej plošinke pod krížom, hneď naproti mamutej severnej stene Ďumbiera, ktorá sa strmí do výšok priamo nad pozorovateľom, má svoje neodškriepiteľné čaro. Krásne sú pohľady z vrcholu Ludárovej veže do okolitých dolín, ku Krakovej holi, Západným a Vysokým Tatrám.

Kríž na vrchole Ludárovej veže.Kríž na vrchole Ludárovej veže. Plní najmä pietnu funkciu.

Skalnato-trávnatý vrchol Ludárovej veže.Skalnato-trávnatý vrchol Ludárovej veže. Krásny, opustený kúsok hôr, mimo turistických más.

Detail kríža na Ludárovej veži.Detail kríža na Ludárovej veži. Pripomína horské nešťastia v domácich i zahraničných horách.

Výhľady z Ludárovej veže

Výhľady z Ludárovej veže sú veľmi pekné. Do diaľky vidno predovšetkým na severné smery. K Tanečnici, Krakovej holi, hrebeňu Ludárovej hole, Západným a Vysokým Tatrám. Dobre vidno ponad Ludárovu dolinu až k Ohnišťu. Pri pohľade na juh, sú výhľady zastreté mohutnou hradbou masívu Ďumbiera, ktorého divú severnú stenu máte doslova na dotyk.

Výhľad z Ludárovej veže.Výhľad z Ludárovej veže. Hrebeň smerujúco k Ludárovej holi.

Pohľad zo svahov Ludárovej veže na západ.Pohľad zo svahov Ludárovej veže na západ. Hrebeň Tanečnice na obzore.

Pohľad na Kamzíčie sedlo z vrchola Ludárovej veže.Pohľad na Kamzíčie sedlo z vrchola Ludárovej veže. Ide o malé, trávnaté sedlo.

Severná steny Ďumbiera z Ludárovej veže.Severná steny Ďumbiera z Ludárovej veže. V zime je v nich množstvo možností na lezenie.

Náročnosť výstupu

Ludárová veža nie je turisticky prístupným vrcholom. Lezci sa sem môžu vybrať niekoľkými cestami zhruba v štvrtom stupni lezeckej obtiažnosti. Cesty sú krátke. Ich autorom je v tejto oblasti už legendárny lezec Ervín Velič s partnermi. Podľa sprievodcu sa tu vytýčili cesty ako Ludárov hrebeň, Pilier Ludárovej veže, či Cestu kosodrievčia.

Cez žľaby z oboch strán Kamzíčieho sedla vedie chodecký terén, Krátky záverečný úsek k vrcholu je strmší a vyžaduje pozornosť, predovšetkým pri schádzaní. Orientácia v oblasti Ludárovej veže je za dobrej viditeľnosti bezproblémová, inak je možné poblúdiť v rozsiahlych sutinoviskách v okolí.

Ludárova veža, Ludárova kopa a Ďumbier.Ludárova veža, Ludárova kopa a Ďumbier. Všetky tieto steny sú povolené liezť v presne vymedzenom zimnom období na dočasne platnú výnimku.

Ludárov hrebeň vedúci smerom k vrcholu Ludárovej kopy.Ludárov hrebeň vedúci smerom k vrcholu Ludárovej kopy. V zime zaiste núka pekné lezecké dobrodružstvo.

Pohľad z Kamzíčieho sedla k vrcholu Ludárovej veže.Pohľad z Kamzíčieho sedla k vrcholu Ludárovej veže. Pár záverečných metrov je strmých.

Možnosti ubytovania, prespatia a opekania

Prespávanie v tejto časti Nízkych Tatier je povolené iba na Štefánikovej, alebo Kamennej chate. Pri prvej spomenutej, by mala byť možnosť na rozloženie bivaku aj vonku. Obe chaty sú v súčasnosti komfortne vybavené, dá sa tu najesť, ba dokonca i osprchovať. Množstvo ubytovacích kapacít sa nachádza v Jasnej na severe, alebo pri Trangoške, či Táloch, na juhu. Toto ubytovanie však predstavuje zdĺhavejší nástup na túru na Ludárovu vežu.

Kedy sa oplatí navštíviť lokalitu

Ludárova veža je oficiálne prístupná len v zimných mesiacoch, kedy platí lezecká výnimka pre oblasť Ďumbiera. Odporúčame sa informovať o aktuálnej platnosti výnimky napríklad na stránke slovenského horolezeckého spolku James.

Hrebeň Ludárovej hole.Hrebeň Ludárovej hole. Ludárova veža celkom napravo.

Tipy na výlet a atraktivity v blízkom okolí

  • Ďumbier - najvyšší vrch Nízkych Tatier, atraktívna dvojtisícovka a skvelé výhľady
  • Chopok - klasika Nízkych Tatier, dvojtisícovka tesne pri Kamennej chate
  • Krakova hoľa - menej navštevovaný vrchol, túra sem vás prevedie jedným z pekných bočných nízkotatranských hrebeňov
  • Štefánikova chata - miesto na pookriatie po túre, ale aj na ubytovanie sa, prípadne ako hlavný cieľ túry
  • Jaskyňa mŕtvych netopierov - jaskyňa sprístupnená v takmer pôvodnej forme s minimom umelých úprav interiéru, ponúka trasy rôznych náročností

Informácie o článku

  • Autor článku: Martin Kiňo
  • Autor fotografií: Martin Kiňo

Poznámka redakcie: Opisovanú lokalitu (lokality) sme osobne navštívili a zdokumentovali prostredníctvom fotografií. Informácie v článku predstavujú náš subjektívny názor, prezentujú naše zážitky a slúžia predovšetkým na usmernenie. Preto ich použitie v praxi je len na vašom zvážení a na vlastné riziko. Pred návštevou každej lokality je nevyhnutné si zistiť, či sa na ňu nevzťahuje návštevný poriadok, ktorým sa treba riadiť.